Nieuws

1 augustus Wereldlongkankerdag

Vandaag – 1 augustus – is het Wereldlongkankerdag. Een dag waarop er over de hele wereld extra aandacht is voor longkanker. En een dag waarop wij stilstaan bij alle mensen die longkanker hebben of hebben gehad en hun naasten.

Longkanker is enorm ingrijpend. De diagnose roept vragen op over de ziekte, de mogelijke behandelingen en de vooruitzichten. Er komen gevoelens van wanhoop, verdriet, boosheid, angst en soms ook schuld naar boven. Op het gebied van behandelingen zijn er veel ontwikkelingen. Voor sommige mensen biedt dit nieuwe perspectieven, maar voor anderen veranderen de vooruitzichten helaas nog niet.

Cijfers
Longkanker verdient veel aandacht. In 2016 kregen 12.168 mensen de diagnose longkanker. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Longkanker is hiermee de vierde meest voorkomende kankersoort. Helaas overlijden er jaarlijks ongeveer 10.420 mensen (cijfers 2015) aan deze ziekte. Longkanker is daarmee de kankersoort waar de meeste mensen aan overlijden.

Wat opvalt is dat het aantal vrouwen dat longkanker krijgt de afgelopen 25 jaar sterk is gestegen. Mede door de emancipatiebeweging in de jaren zeventig van de vorige eeuw, zijn zij steeds meer gaan roken. Dat heeft geleid tot een forse toename van longkanker bij vrouwen. In 1990 kregen 1.350 vrouwen longkanker. In 2015 is dit gestegen tot 5.500 vrouwen. Bij mannen was in deze periode een omgekeerde trend te zien, zo blijkt uit cijfers van IKNL. Door deze tegengestelde ontwikkelingen is het aantal gevallen van longkanker bij mannen en vrouwen steeds dichter bij elkaar komen te liggen.

Prognose
De prognose bij patiënten met longkanker valt tegen. Longkanker wordt vaak pas in een gevorderd stadium vastgesteld. Dit komt onder andere doordat er soms weinig klachten zijn of de klachten niet worden herkend. Mede daardoor is het moeilijker te behandelen is.
Longkanker Nederland start dit jaar een campagne om mensen ervan bewust te maken dat iedereen longkanker kan krijgen.
Hoewel roken een grote risicofactor is om longkanker te krijgen, zijn er meerdere oorzaken die kunnen leiden tot longkanker.  In de campagne maken we mensen alert op signalen die kunnen duiden op een beginstadium van longkanker. Hiermee is de kans groter dat longkanker in een vroeger stadium ontdekt wordt en daardoor hopelijk beter te behandelen is.

Op deze dag willen wij iedereen met longkanker, hun naasten en naasten van overledenen, veel sterkte wensen.