Nieuws

Besloten Facebookgroep voor iedereen met longkanker

Er is nu ook een besloten Facebookgroep voor iedereen met longkanker: Longkankerpatiënten Nederland. Je kunt hier ervaringen en informatie uitwisselen. De andere FB groepen voor de speciale doelgroepen ” jonge mensen”, immuuntherapie, EGFR/ALK en naasten blijven bestaan en worden mogelijk uitgebreid. Er is ook behoefte aan een groep waar iedereen met longkanker terecht kan. Niet iedereen ” past” in de groepen voor speciale doelgroepen die we al hadden. Wil je ook lid worden van de groep, stuur dan een mailtje aan info@longkankernederland.nl