Nieuws

Betere behandeloptie tegen longkanker

Nivolumab, een humaan antilichaam, verlengt de levensduur van patiënten met longkanker die ziekteprogressie vertoonden na chemotherapie. Nivolumab werkt beter dan het chemotherapeuticum docetaxel, met minder bijwerkingen. Hierover schrijven Julie Brahmer en haar collega’s in NEJM.

In een gerandomiseerde fase-III-studie hebben zij gekeken naar de werkzaamheid en veiligheid van nivolumab vergeleken met docetaxel. Dit hebben zij gedaan bij patiënten met stadium 3b of stadium 4  plaveiselcelcarcinoom (PVCC), met onvoldoende respons op een eerstelijns chemotherapie met een platinum bevattend middel. Nivolumab beïnvloedt de ‘programmed death 1 (PD-1)-receptor’ op geactiveerde T-cellen. Deze receptor wordt bij PVCC bezet door verbindingen (PD-L1 en PD-L2) die de tumorcel ‘onzichtbaar’ maken voor het immuunsysteem. Nivolumab maakt de tumor weer ‘zichtbaar’. In het artikel wordt overigens niet beschreven of patiënten radiotherapie ontvingen.

lees hier het hele bericht