Bevolkingsonderzoek naar longkanker – longkankerscreening

  van het initiatief tot nu Om een bevolkingsonderzoek aan te kunnen vragen, is er een onderzoek nodig waaruit blijkt dat er een methode is die werkt om mensen met longkanker eerder op te sporen. Dit onderzoek, de NELSON studie, heeft lang geduurd en is op 29...

Best Onco Care (Samen beslissen)

In Nederland krijgen per jaar ruim 13.000 mensen de diagnose longkanker. Zij komen in korte tijd voor belangrijke beslissingen te staan over diagnostiek, behandeling en/of palliatieve zorg. De keuzes die patiënten samen met zorgverleners en naasten maken, zijn van...

Pilot StopAdvisor – app voor stoppen met roken

De StopAdvisor is een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke app die helpt bij het stoppen met roken. Het is een combinatie tussen e-health en face-to- face contact. De app is in Engeland bewezen effectief, ook bij laagopgeleide rokers. Omdat mensen in kwetsbare...

Implementatie Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie

De “Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie” is in 2018 ontwikkeld in de regio Breda tijdens het “Project Nazorg Stadium IV Longkanker” in het Amphia Ziekenhuis. Patiënten krijgen deze praktische regionale verwijsgids over palliatieve zorg uitgereikt door getrainde...

Optimale uitvraag PROM’s

Longkanker Nederland zet zich samen met zorgprofessionals in het hele zorgveld in om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van mensen met longkanker te realiseren. Om te weten op welke punten het al goed gaat en waar juist verbeterpunten zijn, is betrouwbare...

Informatie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Een op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden. Zij begrijpen de informatie die ze in het ziekenhuis krijgen vaak onvoldoende. Dit kan hun behandeling erg schaden. Laaggeletterdheid tijdig herkennen en hier meer effectief op inspelen, lijkt makkelijk,...