Nieuws Nieuwsbericht

Catharina ziekenhuis biedt psychologische ondersteuning om leven weer op de rit te krijgen

Komst nieuwe behandelingen leidt tot ander probleem

De komst van immuuntherapie en doelgerichte therapie biedt kansen. Sommige patiënten met longkanker kunnen maanden of jaren langer leven dan verwacht. De goede uitkomst leidt soms tot een nieuw probleem. Veel patiënten die drie jaar geleden aan de therapie begonnen hadden al bekend gemaakt dat ze zouden sterven. Maar dat gebeurt nu niet. Zij krijgen van het Catharina psychologische ondersteuning om hun leven weer op de rails te krijgen.
Lees hier het hele artikel

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland vindt het heel belangrijk dat ziekenhuizen zorgen voor goede psycho-sociale zorg of hiernaar verwijzen. Het hele traject van het bericht dat iemand longkanker heeft, het toeleven naar de controles, afscheid nemen van werk, afscheid nemen van familie en vrienden, toch langer leven en weer invulling geven aan dit leven heeft een enorme impact. De begeleiding hierbij is hard nodig. Zie ook de uitkomst van het onderzoek dat NFK deed:

1 op de 4 mensen niet verder geholpen door ziekenhuis

Van de ondervraagden geeft 63 procent aan dat ze na het gesprek verder zijn geholpen door het ziekenhuis, vooral met een behandeling om de kanker te remmen, contact met een vast aanspreekpunt, advies over lichamelijke klachten of behandeling van lichamelijke klachten (bijvoorbeeld pijnbestrijding). Kankerpatiënten vinden die hulp van het ziekenhuis erg belangrijk (rapportcijfer 8,7) Toch geeft 28 procent aan niet verder te zijn geholpen door het ziekenhuis. Van de groep die niet verder geholpen is, geeft 57 procent aan hier wel behoefte aan gehad te hebben. Deze mensen hebben vooral behoefte aan een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, steun voor hun naasten en informatie over psychische en lichamelijke klachten.
Lees hier de uitkomsten van het onderzoek

Zoekt u ondersteuning bij het omgaan met angst en onzekerheid, acceptatie of invulling van omgaan met een ander leven? U vindt deze via :
Verwijsgids kanker