Disclaimer

Iedere gebruiker die toegang heeft en gebruik maakt van de website van Longkanker Nederland stemt in met het onderstaande.

We hebben onze uiterste best gedaan om te zorgen dat deze informatie juist en objectief is. Als u desondanks onjuistheden of onvolkomenheden in de tekst aantreft, dan horen wij dat graag. Stuurt u dan een e-mail aan onze webmaster.

Longkanker Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Longkanker Nederland aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie of voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Longkanker Nederland behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van het Longkanker Nederland te weigeren of te ontnemen.

Op deze website wordt verwezen naar andere websites. We bekijken iedere website waar we naar verwijzen op kwaliteit van informatie en onafhankelijkheid. Longkanker Nederland kan desondanks niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waar deze website naar verwijst.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. Kopiëren van delen van de website voor eigen gebruik is derhalve wel toegestaan. Ook mag u delen van deze website in publicaties citeren, mits u daarbij de bron, d.w.z. onze website, vermeldt.

Als u bijdragen aan een forum of ervaringen aan ons opstuurt dan beschouwen wij deze informatie als niet-vertrouwelijk. Wij zijn gerechtigd om deze informatie te reproduceren of opnieuw te gebruiken voor andere doeleinden. Dit alles nooit met vermelding van persoonlijke gegevens.