Nieuws Nieuwsbericht

Durvalumab beschikbaar via ‘compassionate use program’

Er is een nieuw geneesmiddel voor immuuntherapie: Durvalumab, merknaam IMFINZI™. Dit middel zit in de sluis en wordt mogelijk begin 2019 vergoed. De minister zal het eerst over de prijs van dit middel eens moeten worden. Tot die tijd is er geen vergoeding voor. Dit middel is voor patiënten tot 21 december 2018 wel beschikbaar via een compassionate use program. Dit betekent dat de producent het middel betaalt zolang er nog geen vergoeding is.

Voor wie is Durvalumab geschikt?

Je komt in aanmerking voor Durvalumab als je een specifieke vorm van longkanker hebt: lokaal gevorderd, niet-kleincellige longkanker die niet geopereerd kan worden, met een PD-L1 expressie van ≥ 1% en waarbij de tumor niet is gegroeid na een behandeling met platinum (een soort chemotherapie) en bestraling.
Vraag je arts naar de mogelijkheden als je hiervan gebruik wilt maken.

Tip: lees al onze vragen en antwoorden over immuuntherapie.