Nieuws Nieuwsbericht Oproepen

Enquête over hoe informatie voor patiënten met longkanker zou moeten zijn

 

Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar de informatie en keuzes van de patiënt in de behandeling van niet-kleincellig longkanker.

Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de informatie over de ziekte en behandeling wordt gegeven op een manier die het prettigst is voor patiënten.

Een ander onderdeel is dat de keuze voor (het soort) behandeling zoveel mogelijk in overleg met de patiënt wordt gemaakt.

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in patiëntvoorkeuren in informatievoorziening en gezamenlijke beslisvorming. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen wij de kwaliteit van de patiëntenzorg in de toekomst verbeteren.

Wat wordt er van u verwacht?
Deelname houdt in dat wij u vragen de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Wilt u verder nog iets weten?
U kunt uw vragen stellen aan het onderzoeksteam: s.abdullah@erasmusmc.nl

Met vriendelijke groet, 

Het onderzoeksteam 

 Drs. S. Abdullah, arts-onderzoeker, s.abdullah@erasmusmc.nl