Nieuws

Veelbelovende kankermedicijnen vaak nodeloos laat beschikbaar

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil kostbare tijd winnen bij het kunnen voorschrijven van veelbelovende nieuwe kankermedicijnen. ‘Voor patiënten met een levensbedreigende ziekte is de versnelling van het toelatingsproces met enkele maanden van levensbelang’, stelt dr. Pauline Evers van NFK. Nieuwe middelen kunnen veel sneller in de richtlijnen van artsen en in het verzekerde pakket opgenomen worden. Het plan van NFK dat hierin voorziet, maakt onderdeel uit van een pakket met dat is gepresenteerd aan Minister Schippers. Dat gebeurt door KWF Kankerbestrijding namens vele zorgpartijen uit het oncologische veld.

‘VWS publiceert tegenwoordig al een jaar van tevoren welke nieuwe middelen eraan komen’, legt Pauline Evers van NFK uit, ‘maar niemand doet daar iets mee en partijen gaan pas aan het werk als een middel echt op de markt is. Daarmee gaat kostbare tijd verloren; tijd die patiënten met een levensbedreigende ziekte niet hebben.’

Artsen moeten besluiten over opname van nieuwe geneesmiddelen in de richtlijnen, zoals het zorginstituut en zorgverzekeraars besluiten over de bekostiging van die middelen. Pas daarna kunnen ze worden voorgeschreven.

Evers denkt dat het best mogelijk is de middelen in een veel eerder stadium te beoordelen. Uit literatuur is al langer bekend voor welke kankerpatiënten de middelen van waarde zijn, middels onder meer een dossier dat voor toelating moet worden ingediend bij het Europees Registratiebureau (EMA in Londen). Op basis hiervan kunnen artsen en het zorginstituut al eerder aan de slag met de beoordeling van nieuwe middelen. Op die manier kunnen middelen op het moment van markttoelating ook meteen in een prijsonderhandelingstraject. Daarmee kan zeker 3 tot 4 maanden tijdwinst behaald worden in de toegankelijkheid voor patiënten.

Evers vindt dat vooral middelen waarvan duidelijk is dat ze meerwaarde hebben, voor deze nieuwe manier van werken in aanmerking komen. ‘Medewerking en flexibiliteit van alle partijen is hiervoor nodig; ook de industrie zal eerder met zijn gegevens over de brug moeten komen. Nog beter zou zijn als de prijzen van nieuwe middelen minder hoog zouden zijn, zodat prijsonderhandelingen helemaal niet nodig zijn. Maar zolang dit niet het geval is, moeten we de tijd totdat middelen beschikbaar komen zo kort mogelijk proberen te houden’.

Bron: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)