Nieuws

Top 5 wensen voor 2017 van de voorzitter

Kerstmis is de tijd van reflectie èn van wensen voor het nieuwe jaar. Voor longkankerpatiënten valt er veel te wensen in 2017. Ik geef u mijn top vijf.

1. Ik wens dat patiënten die longkanker hebben geen schaamte voelen omdat ze gerookt hebben. In 2017 moet er een einde komen aan het stigma.
2. Mede door het stigma rond longkanker, is het moeilijker geld op te halen voor onderzoek. Veel soorten van kanker zijn inmiddels meer een chronische dan een dodelijke ziekte. Bij longkanker zijn we nog lang niet zover. Ik wens dat er medicijnen beschikbaar komen voor grote groepen patiënten die niet alleen extra maanden toevoegen aan het leven maar uitzicht bieden op genezing.
3. In 2016 kwamen er talloze nieuwe medicijnen op de markt die bewezen effectief zijn. Dat weten de bedrijven die de pillen produceren ook en niet zelden vragen ze voor hun middel de hoofdprijs waardoor de zorg onbetaalbaar wordt. In 2017 wens ik dat de farmaceutische industrie eindelijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt en medicijnen tegen aanvaardbare prijzen op de markt brengt, opdat de patiënt niet de dupe wordt.
4. Ik wens dat 2017 het jaar wordt dat de kwaliteit van leven (en sterven) een grotere rol krijgt in de gezondheidszorg. Zeker omdat er voor de meeste longkankerpatiënten nog geen uitzicht is op genezing, is het van groot belang dat ze de rest van hun leven zo goed mogelijk doorkomen.
5. Tot slot wens ik een minister in het nieuwe kabinet, die zich – anders dan de huidige minister – inzet om te verhinderen dat toekomstige generaties longkanker krijgen middels een effectief preventiebeleid en stevig optreden tegen de tabaksindustrie.
Longkanker Nederland zal zich in het belang van patiënten en hun naasten onverminderd voor deze zaken inzetten in het komende jaar.

Het ga jullie goed.

Marcel Canoy

Bestuursvoorzitter Longkanker Nederland