Nieuws

Komt Nivolumab (Opdivo) in het verzekerde pakket?

27 November: Longkanker Nederland spreekt in bij vergadering Adviescommissie Pakket.

Miranda Frederiks, directeur Longkanker Nederland

Miranda Frederiks, directeur Longkanker Nederland

Omdat Nivolumab een nieuw geneesmiddel is dat veel duurder is dan andere nieuwe geneesmiddelen wordt dit medicijn niet automatisch door de zorgverzekeraar vergoed. Of dit medicijn vergoed gaat worden, dat bepaald de minister. Om dit goed te kunnen beoordelen heeft zij o.a. informatie en advies nodig van het Zorginstituut Nederland. Op 27 november heeft het Zorg instituut een openbare vergadering belegd voor de Adviescommissie Pakket. Deze commissie geeft het bestuur van het Zorginstituut advies over het wel of niet opnemen van Nivolumab in het verzekeringspakket. De commissie geeft eerst verschillende partijen de gelegenheid om hun mening te geven, daarna wegen zij alle argumenten en komen tot een conclusie. De commissie wil ook graag de mening van Longkanker Nederland weten. Daarom gingen wij naar de vergadering en hebben aan de commissie uitgelegd waarom wij vinden dat dit nieuwe geneesmiddel, hoewel het duur is, toch vergoed moet worden.

Als u wilt lezen met welke argumenten wij onze mening hebben onderbouwd, klik dan op deze link voor de inspreektekst..

Uitkomst van de vergadering Adviescommissie Pakket 27-11-2015
De commissie is overtuigd van de meerwaarde van het middel. Op dit moment vindt zij het middel echter te duur, ten opzichte van wat het aan winst voor patiënten oplevert, om in het verzekerde pakket te worden opgenomen. Het Zorginstituut Nederland zal de komende week bezien of de inspraak van Longkanker Nederland, de NVALT en de fabrikant nog aanleiding is tot aanpassing van het advies. En zij zal bij het advies aan de minister in ieder geval aangeven dat er over de prijs onderhandeld moet worden. Dat is iets waar de minister op dit moment al mee bezig is.