Nieuws Nieuwsbericht

Korte film (17 min.): Zo schoon mogelijk dood gaan

Een bijzondere mevrouw in een palliatieve levensfase in gesprek met haar huisarts

Caroline Steenwijk (64 jaar) is ongeneeslijk ziek en hecht sterk aan het voeren van eigen regie in haar laatste levensfase. Hoe zij dit doet en wat de rol van haar huisarts, Paul Bergmans uit Geleen, hierbij is, komt in de korte film ‘’Zo schoon mogelijk dood gaan’’, naar voren.

Zowel de huisarts als zijzelf benoemen tips voor (onervaren) behandelaren en patiënten en naasten. Het belang van elkaar kennen en tijdig over zaken nadenken en bespreken, blijkt cruciaal. Het is voorwaardenscheppend om op je eigen unieke manier je laatste levensfase te kunnen leven en dood te gaan.