Nieuws

Longkanker is meest dodelijke vorm van kanker

Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de meeste mensen die aan kanker overlijden, getroffen zijn door longkanker. Eén op de vier mannen en één op de vijf vrouwen die in 2015 aan de ziekte kanker overleed, had een vorm van longkanker, en daarmee is longkanker van alle kankers doodsoorzaak nummer 1.

De algemene cijfers over het overlijden aan kanker laten een gunstiger beeld zien: zo is het aantal mannen dat overlijdt aan een vorm van kanker in minder dan 30 jaar tijd met meer dan een derde afgenomen. Longkanker is echter nog steeds de meest voorkomende soort bij mannen die overlijden aan kanker.

Ook voor vrouwen geldt dat de sterkte aan kanker afneemt sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw. Dat komt vooral door de grote vooruitgang die is geboekt bij de vroege opsporing en behandeling van borstkanker en maagkanker. Opvallend is de snelle recente toename jaren van het aantal sterftegevallen aan longkanker onder vrouwen. De afgelopen 10 jaar nam het aandeel longkanker toe van 17% naar 21%. Daarmee geldt ook voor vrouwen dat longkanker de soort is waar de meeste vrouwen aan overlijden.

Longkanker Nederland maakt zich ernstige zorgen en vindt dat het tijd wordt voor meer aandacht voor longkanker.

Longkanker wordt veelal laat ontdekt, en de behandelmogelijkheden en daarmee de kans op langdurige overleving nemen toe bij vroege ontdekking. Longkanker Nederland denkt dat het tijd is voor een campagne “ken de signalen”. Zo willen we meer mensen attent maken op de vroege signalen die kunnen wijzen op longkanker.

Een screeningsprogramma voor hoog-risicogroepen kan in de komende jaren bijdragen aan het vroeg ontdekken van de ziekte. Longkanker Nederland zal in de komende periode sterk maken voor een screeningsprogramma.

Meer lezen over de CBS cijfers kan op de website van het CBS

Het werk van Longkanker Nederland steunen kan via de onze donateur-pagina