Projecten

Manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten”

Ieder jaar overlijden er in Nederland 2000 mensen aan beroepslongziekten. Hiervan sterven ongeveer 200 mensen aan de gevolgen van longkanker. Beroepslongziekten raken vele gezinnen en zorgen voor veel persoonlijk leed. Naast onherstelbare gezondheidsschade verliezen mensen soms hun baan, inkomen en sociale contacten. De Long Alliantie Nederland (LAN) en veel andere organisaties, waaronder Longkanker Nederland vinden het onacceptabel dat mensen ziek worden van werk.

 

Overhandiging Manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten”
Op 4 juli 2017 overhandigde de LAN het manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken” aan de Tweede Kamer. Hierin presenteren zij een concrete aanpak om longziekten als gevolg van werk uit te bannen. Hiermee deden zij een oproep aan de politiek om hiermee aan de slag te gaan. Ook al tijdens de formatieonderhandelingen. Ruim 30 organisaties – waaronder Longkanker Nederland – hebben dit manifest ondertekend.

Het manifest
In het manifest staan 10 punten waaraan moet worden gewerkt om beroepslongziekten uit te bannen.
Zo moet er in de zorg bijvoorbeeld meer aandacht komen voor arbeid. Ook moet de arbeidsveiligheid worden verhoogd door het stimuleren van technische innovaties. Arbozorg moet onderdeel worden van de Zorgverzekeringswet. Om het aantal beroepslongziekten te verminderen is actie nodig van onder andere werkgevers, werknemers, medische zorgverleners, brancheorganisaties, verzekeraars en de overheid.

Het manifest vind je op: www.longalliantie.nl/manifest.

Achtergrond
Op 29 november 2016 overhandigden de Long Alliantie Nederland en het Longfonds samen met slachtoffers van beroepslongziekten de petitie ‘Ademnood, longziekten als gevolg van werk’ in de Tweede Kamer. Daarin pleitten zij al voor een preventieve aanpak om longziekten veroorzaakt door werken met stoffen te voorkomen. Meerdere politieke partijen reageerden positief op het initiatief. Zij gaven aan dit onderwerp op de politieke agenda te zetten. Ook patiëntenorganisatie Longkanker Nederland was bij de overhandiging aanwezig, aangezien longkanker een van de beroepslongziekten is.

Op 31 mei 2017 organiseerden de Long Alliantie Nederland en Bureau Beroepsziekten FNV een conferentie over beroepslongziekten. Longkanker Nederland was ook aanwezig bij deze bijeenkomst. Daarnaast mensen uit de zorg, werkgevers-, werknemersorganisaties en brancheorganisaties. Tijdens de bijeenkomst is er besproken hoe beroepslongziekten kunnen worden voorkomen. Ook werden er patiënten met een beroepslongziekte geïnterviewd.
De conclusie van deze conferentie was dat de aanwezigen vinden dat er een “integraal stelsel” moet worden opgebouwd om beroepslongziekten te voorkomen. Dat is er nu onvoldoende.