Nieuws Nieuwsbericht

Nieuw geneesmiddel tegen longkanker in het basispakket

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel atezolizumab voor de vervolgbehandeling van longkanker. Het middel wordt vanaf 1 juni 2018 vergoed uit het basispakket.

De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting die oploopt naarmate de uitgaven toenemen. De afspraken gelden tot en met 2019. Atezolizumab lijkt op de middelen nivolumab en pembrolizumab. Voor deze geneesmiddelen zijn eerder al onderhandelingen geweest en lopen de afspraken ook tot en met 2019.

Wie komt er in aanmerking voor dit geneesmiddel?
Atezolizumab kan worden ingezet als vervolgbehandeling bij longkanker. Dit betekent dat een deel van de patiënten met niet-kleincellige longkanker met gevorderde of uitgezaaide longkanker in aanmerking komen voor dit middel na behandeling met chemotherapie. Patiënten met EGFR of ALK komen in aanmerking voor atezolizumab nadat ze eerst een doelgerichte therapie hebben gekregen.

Lees ook het bericht op rijksoverheid.nl