Nieuws

Nivolumab beschikbaar in Nederland

Sinds 20 juli jl. is Nivolumab geregistreerd voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker, namelijk: lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), subtype plaveiselcelcarcinoom, na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen;
Voor alle andere vormen van longkanker is dit middel nog niet geregistreerd.

U komt in aanmerking als u een specifieke vorm van longkanker heeft in een vergevorderd stadium. Het is voor patiënten met de meer ernstige vormen van niet kleincellig longkanker (stadium 3 a/ b en 4) van het subtype plaveiselcel. U moet eerst behandeld zijn met chemotherapie.

Voor een andere vorm, namelijk niet-kleincellig longkanker (van het adeno type) stelt de fabrikant het middel voorlopig gratis ter beschikking.

De beroepsvereniging van longartsen (NVALT) heeft 12 ziekenhuizen geselecteerd die Nivolumab voor kunnen schrijven.

Lees alles hierover op deze pagina: Nivolumab: vragen en antwoorden