Nieuws

November Longkankermaand

LongkankermaandNovember is uitgeroepen tot longkankermaand. Wereldwijd wordt er tijdens de Lung Awareness Month door patiëntenorganisaties extra aandacht besteed aan longkanker. Ook patiëntenorganisatie Longkanker Nederland organiseert deze maand een aantal speciale activiteiten.

Landelijke Patiëntendag
Op 5 november organiseren wij in samenwerking met 5 ziekenhuizen een landelijke patiëntendag in Utrecht. Tijdens deze dag is iedereen die met longkanker te maken heeft welkom: zowel patiënten als hun naasten. Er zijn lezingen over de laatste ontwikkelingen in de behandeling van longkanker en er is voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om te ontspannen. Het programma van deze patiëntendag vind je hier.

Journalistieke prijs
Op onze patiëntendag reiken wij namens de Global Lung Cancer Coalition een prijs uit, de ‘Award for excellence in Lung Cancer Journalism’.

Nieuwe folder Longkanker Nederland
In november komt onze nieuwe folder over de patiëntenorganisatie Longkanker Nederland uit.

Voorlichtingsfilmpjes
Deze maand komen drie nieuwe voorlichtingsfilmpjes uit over de fase van de diagnose, over de soorten longkanker en mogelijke behandelingen en over een second opinion.

Social Media
Op onze social media besteden wij iedere dag aandacht aan longkanker. Wij delen persoonlijke verhalen van mensen met longkanker en geven informatie over deze ziekte. In onze online uitlatingen werken wij met de hashtag #longkankermaand.

Banners
Verspreid over het land hebben een zestal farmaceuren speciale banners opgehangen waarin aandacht is voor November Longkankermaand.

Artikelen
Wij werken mee aan een aantal artikelen over longkanker in verschillende tijdschriften en kranten.

In Nederland wordt er jaarlijks bij ongeveer 12.000 mensen longkanker vastgesteld en overlijden er circa 10.000 mensen aan deze ziekte. De hoge sterftecijfers zijn onder andere het gevolg van een (te) late ontdekking van deze ziekte. Onder de bevolking is nog weinig bekend over de symptomen van longkanker. Longkanker Nederland ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat mensen in een vroeg stadium eventuele symptomen van longkanker herkennen. Dit kan een groot verschil maken in de behandeling van deze ziekte. Voor volgend jaar staat een Awareness Campagne op de planning, waarin we het belang van vroege signalering van longkanker onder de aandacht brengen.