Oproepen

Onderzoek kanker en seksualiteit

Verzoek van: de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dit is een koepelorganisatie waarbinnen 20 kankerpatiëntenorganisaties actief zijn, die zich inzetten voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten.

Waarover: De diagnose kanker heeft ingrijpende gevolgen. Ook op het gebied van seksualiteit en intimiteit kan er iets veranderd zijn door de kanker. NFK ontvangt regelmatig signalen dat op dit gebied nog weinig antwoorden te vinden zijn. Daarom lanceert NFK voor de zomer een website waarop antwoorden te vinden zijn. Om dit te kunnen doen is NFK op zoek naar mensen die mee willen doen aan een onderzoek. Zij vragen je bijvoorbeeld wat je graag had willen weten over seks en kanker in jouw behandeltraject en daarna. Maar ook welke tips je hebt voor lotgenoten, partners en zorgverleners. NFK realiseert zich dat deze onderwerpen gevoelig en privé zijn. Toch is deelname belangrijk, want om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken, kunnen zij niet zonder jouw ervaring.

Op zoek naar: mensen die longkanker hebben (gehad) en een vragenlijst willen invullen over kanker en seksualiteit.

Hoe: om mee te doen aan dit onderzoek kun je een vragenlijst invullen via deze link. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. .

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met je gegevens en je anonimiteit is gewaarborgd!

Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft NFK op 21 juni 2017 de website kankerenseks.nl gelanceerd.