Projecten

Optimale uitvraag PROM’s

Longkanker Nederland zet zich samen met zorgprofessionals in het hele zorgveld in om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van mensen met longkanker te realiseren. Om te weten op welke punten het al goed gaat en waar juist verbeterpunten zijn, is betrouwbare informatie nodig. Dat kan met behulp van de PROM-vragenlijst. Helaas merken we dat de uitvraag van deze PROM’s in de longkankerzorgnog niet goed van de grond komt.

Doel
Dit project heeft tot doel om zicht te krijgen op de verbeterpunten in de uitvraag van de PROM’s en handvatten te geven om die uitvraag te optimaliseren. Alleen met goed zicht op de verbeterpunten in de verschillende fasen van het behandeltraject, kan de kwaliteit van zorg en leven gericht verbeteren.

Aanpak
Inventarisatie bij die verpleegkundigen in de longoncologie, die de uitvraag van PROM’s doen, hoe zij dit op hun afdeling hebben vormgegeven en welke knel- en verbeterpunten zij ervaren. Het gaat om semi-gestructureerde interviews, aangevuld met deskresearch.

Eindresultaat
Rapportage met aanbevelingen om de PROM’s uitvraag bij longkanker te optimaliseren. Dit rapport wordt op de website van Longkanker Nederland gepubliceerd en verspreidt onder stakeholders. Ook bespreken we met betrokken stakeholders welke vervolgstappen we op basis van de bevindingen voor ons zien.