Patiëntenpanel

Longkanker Nederland heeft een Patiëntenpanel. De taak van het patiëntenpanel is om mee te denken vanuit patiëntperspectief. De ervaring van patiënten en het delen wat daarin goed ging en beter kan, draagt bij aan betere zorg- en dienstverlening voor mensen met longkanker. Het patiëntenpanel komt jaarlijks vier keer bij elkaar voor ontmoeting. Ook denkt het panel mee over lopende projecten en activiteiten voor het jaarplan. Daarnaast zetten de leden van het panel zich in voor het geven van input bij keuzehulpen, onderzoeksprojecten en interviews. De leden van het patiëntenpanel ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten.
Deze en andere regelingen alsmede het complete overzicht van de werkzaamheden zijn beschreven in het Handboek vrijwilligers patiëntenpanel.

De leden van het patiëntenpanel stellen zich graag aan je voor: klik op elke foto voor de tekst.
(Foto’s: Anne-Mieke, Aukje, Etienne, Ingrid, Marianne, Merel, Renée, Roland en Meggy door Allard Willemse)

Anne-Mieke van den Berg

Aukje Bakker

Boelien Geerts


Etienne Deijnen

Ingrid van Berkel

Marianne Walrave

Merel Hennink

Niels Harthoorn

Peter Lems


Renée Dubois

Roland Kranz

Meggy Peters

Marloes Loeff-Burema

Vincent Bloothoofd

Margit Manders-van Dorp

Janny Rijlaarsdam


Gea Breet

Claudia Jansen

Gera de Koning