Nieuws

Taboe doorbrekende lesmodule

foto bij persbericht Longkanker Nederland

Veel patiënten met longkanker gaan gebukt onder ‘het eigen schuld – stigma dat geplakt wordt op mensen die de diagnose longkanker krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de patiënten met longkanker last heeft van depressie die in verband wordt gebracht met het ervaren van stigmatisering. Daarom ontwikkelde patiëntenorganisatie Longkanker Nederland een lesmodule voor verpleegkundigen en andere zorgverleners om hen handvatten te geven hoe ze de gevoelens van schuld en schaamte bij de patiënt bespreekbaar kunnen maken.

Ongeveer 80% van de patiënten met longkanker heeft gerookt. Roken is een ernstige verslaving. Toch denken vele patiënten dat het hun eigen schuld is dat ze longkanker krijgen. Dit maakt het toch al zware ziekteverloop nog veel zwaarder. Longkanker patiënt Kees Buissink (53)* vertelt: “Ik schaamde me zo dat ik had gerookt en eigenlijk stiekem nog rookte dat ik niemand eerlijk vertelde hoeveel ik had gerookt, ook de dokter niet. Ik bagatelliseerde het. Ik had maar een klein beetje gerookt, zei ik en maakte iedereen wijs dat ik niet meer rookte, beide was niet de waarheid. En ondertussen schaamde ik me verschrikkelijk en voelde ik me enorm schuldig tegenover mijn vrouw en kinderen. Gelukkig zag de verpleegkundige hoe ik worstelde en bracht het ter sprake, tot grote opluchting van mijn vrouw en mij.”

Niet eenvoudig
Schuld en schaamtegevoelens worden zelden bespreekbaar gemaakt. Verpleegkundigen en artsen signaleren het niet, ze vinden het ‘niet hun zaak’, vinden het moeilijk om over te beginnen of ze vinden het zelf ook een beetje de eigen schuld van de patiënt. Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland erkent dat het geen eenvoudige gesprekken zijn om te voeren. Daarom lieten zij een lesmodule ontwikkelen waarin aan de hand van aansprekende filmpjes heel veel praktische voorbeelden en ideeën worden gegeven waarmee de artsen en verpleegkundigen aan de slag kunnen gaan. De lesmodule wordt via e-learning aangeboden en is gratis beschikbaar voor verpleegkundigen en andere zorgverleners. De lancering van de lesmodule is op dinsdag 17 november tijdens de oncologiedagen van de V&VN voor oncologisch verpleegkundigen.

De lesmodule is te vinden op www.lesmoduleschuldenschaamte.nl.

*op verzoek van geïnterviewde is zijn naam gefingeerd.