Nieuws

Wat vindt een patiënt belangrijk in de zorg?

Veel patiënten vinden het belangrijk dat zij in een ‘goed’ ziekenhuis worden behandeld. Maar wat vinden patiënten nou echt belangrijk in de zorg in een ziekenhuis? Steeds meer ziekenhuizen willen weten of ze goede zorg verlenen. En dit willen ze ook aan de patiënt laten zien.

Zorg voor Uitkomst

De zeven Santeon Ziekenhuizen houden al jaren bij hoe de zorg is in hun ziekenhuizen. Ook de zorg voor mensen met longkanker die in hun ziekenhuis wordt behandeld.

  • Hoeveel en welke behandelingen vinden er plaats?
  • Hoeveel patiënten krijgen na een ziekenhuisopname complicaties?
  • Wat zijn de risico’s van een bepaalde behandeling?
  • Is er een vast aanspreekpunt tijdens de opname?
  • Laat de arts meebeslissen in de keuze voor een bepaalde behandeling?
  • Ervaren mensen met longkanker pijn na de opname?
  • Wat zijn de overlevingskansen na opname?
  • Hoe goed kunnen patiënten hun leven na een opname weer oppakken?
  • Hoeveel dagen of weken moet een patiënt wachten op een opname?
  • Is de patiënt tevreden over de zorg?

Deze resultaten houden ze bij in het programma ‘Zorg voor Uitkomst’. De Santeon ziekenhuizen kijken vervolgens of er verschillen zijn tussen de ziekenhuizen.
Met de ervaringen van patiënten kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van zorg verbeteren. Ook mensen met longkanker hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Zij hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden aan de zorg in een ziekenhuis. Longkanker Nederland heeft ook kritisch meegedacht. Wat helpt de patiënt echt bij het kiezen voor een behandeling in een ziekenhuis.

Longarts dr. Franz Schramel van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein: “Procesindicatoren zoals wachttijden en doorlooptijden geven geen antwoord op de vraag, hoe goed je het nu doet voor de patiënt zelf. Ze raken de kern niet. De indicatorensets die wij ontwikkeld hebben, gaan daar wel over. Wij vragen de patiënt: zou je met de kennis van nu, opnieuw kiezen voor die behandeling in dat ziekenhuis? Die wil weten wat zijn overlevingskansen zijn, hoe groot de risico’s zijn op complicaties – precies de dingen die je als behandelaar natuurlijk ook wilt weten en verbeteren. Als we dat soort gegevens voor alle ziekenhuizen boven tafel krijgen, maken we een enorme slag. Dan geven we patiënten echt een keuze en we gaan zelf veel meer leren van de gevolgen van ons handelen.”

In de ‘Zorg voor Uitkomst’ 2016 vind je hoe de kwaliteit van zorg is in de Santeon Ziekenhuizen.

Achtergrond
Voor het ontwikkelen van de uitkomstindicatoren hebben de patiëntgegevens over de jaren 2008-2014 een grote rol gespeeld. Daarnaast hebben de ziekenhuizen nauw samengewerkt met verschillende patiëntenorganisaties, verzekeraars en wetenschappelijke artsenverenigingen. De indicatoren zijn door een internationale wetenschappelijke adviesraad getoetst (Value Based Health Care). Als patiëntenorganisatie maakt Longkanker Nederland zich uiteraard ook hard voor een betere zorg. Onze patiëntenadviesraad (PAR) heeft Santeon geadviseerd over welke onderwerpen mensen met longkanker belangrijk vinden als ze in een ziekenhuis worden behandeld. Dit sluit aan bij onze activiteiten in 2017 waarin we verder in kaart wat patiënten belangrijk vinden in de zorg.