Oproepen

Volkskrant zoekt patiënt met kanker (70+)

Een journalist van de Volkskrant schrijft een artikel over onderbehandeling van kanker bij ouderen. Op het gebied van ouderen en kanker is er sprake van zowel over- als onderbehandeling. Overbehandeling krijgt momenteel veel aandacht in de vorm van bijvoorbeeld het wereldwijde project Choosing Wisely en KNMG-congressen met de titel ‘Niet alles wat kan, hoeft’. Maar dat andere fenomeen, onderbehandeling, krijgt tot nu toe nog niet zoveel aandacht in de media, terwijl daar wel veel gegevens over zijn.

De journalist is op zoek naar een patiënt met kanker (70+) die eerst geen behandeling tegen kanker heeft ondergaan en later wel. Bijvoorbeeld:

  • óf omdat hij/zij zelf dacht dat hij/zij te oud zou zijn voor een behandeling, of omdat familie en vrienden zeiden ‘je kunt je beter niet meer laten behandelen vanwege je leeftijd, dat is te riskant, doe dat maar niet’
  • óf omdat de arts aanvankelijk dacht dat een behandeling wellicht te veel risico’s met zich zou meebrengen, maar de patiënt later toch is behandeld (bijvoorbeeld na een second opinion, of omdat de patiënt aandrong op behandeling en daar later ook tevreden over is).
  • óf omdat de arts aanvankelijk dacht dat een behandeling wellicht te veel risico’s met zich zou meebrengen, maar de patiënt later toch is behandeld (bijvoorbeeld na een second opinion, of omdat de patiënt aandrong op behandeling en daar later ook tevreden over is).

Wilt u graag uw verhaal doen? Geef u op via info@longkankernederland.nl. Wij geven uw gegevens door aan de journalist. In de week van 11 december 2017 wordt het interview afgenomen.