• erfelijkheid kanker en preventief onderzoek

  erfelijkheid kanker en preventief onderzoek

  0
  0

  bij mijn moeder die nooit heeft gerookt of meegerookt is ooit bij toeval longkanker in een zeer vroeg stadium aangetroffen. Zij was toen 70 jaar. Daardoor kon ze worden geopereerd en heeft ze het overleefd.
  Een nichtje (circa 60 jaar, dochter van broer van mijn moeder) heeft longkanker in een terminaal stadium. Zij heeft ook nooit gerookt.
  Zelf heb ik tongkanker gehad en mijn broer borstkanker. Bij de onderzoeken rond mijn tongkanker is mij geadviseerd erfelijkheidsonderzoek te laten doen vanwege zoveel zeldzame tumoren in mijn familie. Dat onderzoek loopt, maar ik weet al dat er geen gen bekend is gerelateerd aan erfelijke longkanker. Ik ben 61 jaar
  Mijn vragen:
  1. is het zinvol om, met deze familiegeschiedenis regelmatig foto’s of scans te laten maken?
  2. weegt de straling op tegen het risico op longkanker
  3. zo ja: welke frequentie en welke vorm is geschikt?

  Marked as spam
  Datum bericht 30-01-2019 13:32
  20 views
  0
  Private answer

  1. Screening op longkanker (bij hoog risico) is in Nederland nog niet geimplementeerd. Hier is nog veel discussie over, maar de wetenschappelijke vereniging is bezich hierin een standpunt over te formuleren.
  2. De overweging van stralen belasting en het opsporen van longkanker in vroeg stadium (en hierdoor betere prognose) wordt afgewogen in de discussie zoals beschreven in antwoord 1..
  3. zie antwoord 1.

  Marked as spam
  Beantwoord op 04-02-2019 14:27