• kanker door teveel scans

  Answer Question
  Categorie:
  0
  0

  Een tijdje terug heb ik een vraag gesteld over de invloed van een ct-scan op je lichaam. Ik kan die vraag niet meer terug vinden daarom vraag ik het nog een keer.
  Krijg je van teveel scans kanker? Zo ja wat is het limiet dan op jaarbasis?

  Marked as spam
  Datum bericht 28-02-2017 15:51
  34 views

  (1)

  0
  Private answer

  De stralenbelasting is met de moderne CT scanners veel lager geworden dan vroeger. De kans dat je door herhaalde scans kanker zou oplopen is verwaarloosbaar. Uiteraard worden CT scans alleen maar gemaakt als daar reden toe is om de stralenbelasting zo laag mogelijk te houden.

  Marked as spam
  Beantwoord op 01-03-2017 08:41