• Nivolumab en Dunne Vezel Neuropathie

  Answer Question
  0
  0

  Neuropathie staat wel beschreven bij de bijwerkingen, echter niet specifiek de DVN. Is hier in elders al ervaring mee ook in de vaststelling en behandeling?

  Marked as spam
  Datum bericht 02-09-2016 05:43
  22 views

  (1)

  0
  Private answer

  Nivolumab kent vele verschillende bijwerkingen waarvan wij vrijwel dagelijks op de hoogte worden gebracht.
  Dit kan varieren van een pneumonitis (long) een colitis (darm) , huid of oogontstekingen, maar ook allerlei vormen van bv hormoonproducerende organen zoals de schildklier en de hypofyse: de hypofysitis. Dat kan klachten geven van extreme moeheid en een lage bloeddruk.
  Dunne vezel neuropathie is ons nog niet bekend,

  Marked as spam
  Beantwoord op 15-09-2016 14:07