• verdergaan met nivolumab?

  Answer Question
  Categorie:
  0
  0

  Na 22 maal nivolumab nieuwe controlescan.
  NSCLC IVb.
  Gekende vergrote lymfeklieren in regio V links, de grootste met een diameter van 13 mm, licht
  toegenomen in vergelijking met voorgaand onderzoek. Eveneens lichte volumetoename van de overige
  lymfeklieren.
  Volumetoename van de confluerende adenopathie in 2R/4R.
  Volumetoename van het spiculaire letsel apicaal in de linkerlongbovenkwab met retractie van de
  schuine fissuur.
  Vergelijkbare streperige letsels apicaal in de rechterlongbovenkwab.
  Is het nog nuttig immunotherapie verder te zetten gezien (lichte) toename? Of is chemo (taxotere) meer aangewezen?

  Marked as spam
  Datum bericht 07-10-2018 10:41
  22 views

  (1)

  0
  Private answer

  De vraag is of er daadwerkelijk sprake is van progressie van ziekte. Dit kan duidelijker worden door de toename nog eens te bevestigen of te ontkrachten na 4-6 weken. Dus dat wil zeggen dat na het eerste moment van toename er toch nog 6 weken kan doorbehandeld worden, waarna opnieuw een scan moet worden gemaakt om te bezien of de toename doorzet of niet.

  Marked as spam
  Beantwoord op 08-10-2018 07:57