• vervolg stopzetten uitzaaiingen

  Answer Question
  Categorie:
  0
  0

  Is het niet mogelijk dat de uitzaaiingen in de botten langdurig worden stopgezet d.m.v. chemo?  Wat is de maximale tijd dat het stopgezet kan worden dan?  Ik weet dat dit per persoon anders is.   En wat is dan de optie nog? Als men geen mutaties heeft

  Marked as spam
  Datum bericht 17-04-2016 09:33
  52 views

  (1)

  0
  Private answer

  De gemiddelde levensduur zonder behandeling bij patiënten met uitzaaiingen in andere organen (o.a. botten) is 8-12 maanden. Met chemotherapie kan de gemiddelde levensduur met circa 3 maanden worden verlengd. Indien de tumor na de eerste chemotherapie weer actief wordt kan worden overgestapt op tweedelijns behandeling, bijvoorbeeld bij het niet-kleincellig longcarcinoom door middel van bijvoorbeeld immunotherapie of tweedelijns chemotherapie. Een doelgerichte therapie zonder mutaties is vaak niet mogelijk. Wel kan worden overwogen om deel te nemen aan experimentele therapie. Dit kan in overleg met de behandelend arts worden bekeken.

  Marked as spam
  Beantwoord op 17-04-2016 13:31