• Waarom niet nivolumab zonder chemo

  Answer Question
  Categorie:
  0
  0

  Mijn vrouw heeft uitgezaaid niet-kleincellige longkanker en zit in stadion IV. Waarom mag zij geen nivolumab voor chemo?. Zij heeft een slechte gevoel over chemo en wil graag z.s.m. beginnen met nivolumab. Kan het in buitenland misschien wel?

  Marked as spam
  Datum bericht 02-03-2016 12:17
  152 views

  (1)

  0
  Private answer

  Immunotherapie is op dit moment alleen geregistreerd voor longkanker met uitzaaiingen in de tweede lijn: er moet eerst progressie zijn van ziekte na de eerste lijn chemotherapie. Je kan dus nergens in de eerste lijn immunotherapie krijgen tenzij je mee doet in een studie om dat eerst nog moet worden aangetoond dat immunotherapie in de eerste lijn beter is dan chemotherapie. Als je mee wilt doen aan een studie zijn daar wel allerlei voorwaarden aan verbonden. Deze studies zijn er in Nederland.

  Marked as spam
  Beantwoord op 29-03-2016 12:18