Vrijwilligers

Longkanker Nederland heeft een landelijk bureau, gevestigd in Utrecht, waar vier betaalde medewerkers werken. Het bestuur bestaat uit drie mensen. Daarnaast hebben we twee adviesraden: een Patiëntenadviesraad (PAR) en een Specialistenadviesraad (SAR). Beide raden geven advies en ondersteuning. Zo denken ze mee over ons beleid en controleren specialisten medische informatie die wij op de website plaatsen. Verder worden we ondersteund door onze vrijwilligers.

Naast de vrijwilligers uit de patiëntenadviesraad zijn er ook andere vrijwilligers. Zij hebben zich aangemeld voor het ondersteunen van specifieke activiteiten. Deze vrijwilligers zijn:

  • Hans Castel (bemensing stand en geven van presentaties over Longkanker Nederland)
  • Jolanda Thielen (organiseren van bijeenkomsten voor longkankerpatiënten in het inloophuis in Helmond)
  • Jeroen Witteman, online marketing