Overweeg je om na je overlijden geld na te laten aan Longkanker Nederland? Dat kan door ons op te nemen in jouw testament. Hierin zet je jouw wensen om ons te steunen na jouw overlijden. Voor het opstellen van een testament moet je naar de notaris. Je kunt ons op verschillende manieren opnemen in je testament. De twee bekendste manieren zijn erfenis of legaat.

Erfenis of legaat

Je kunt Stichting Longkanker Nederland op twee manieren opnemen in jouw testament:

  • Door Longkanker Nederland te benoemen als (mede)erfgenaam. Je bepaalt dan zelf welk recht wij krijgen op (een deel van) jouw nalatenschap.
  • Door Longkanker Nederland te benoemen tot legataris. Wij krijgen dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een effectenportefeuille, een bepaald goed of een ander specifiek vermogensbestanddeel. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Testament laten opmaken door de notaris

Overweeg je om na je overlijden geld na te laten aan Longkanker Nederland? Bespreek jouw wensen dan met een notaris. De notaris geeft je advies en informatie over de mogelijkheden. Je bepaalt zelf wat je nalaat en aan wie. Dit zet je allemaal in jouw testament. Het laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. En kost geld. Laat je geld aan Longkanker Nederland na, dan ontvangen we na jouw overlijden een gift via jouw testament.

Stichting Longkanker Nederland als erfgenaam of legataris

Stichting Longkanker Nederland, gevestigd te Utrecht, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we donaties kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Longkanker Nederland geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen. Longkanker Nederland kan de donaties en giften dus volledig inzetten voor al haar activiteiten.

Elke ANBI heeft een RSIN-nummer. Ons RSIN-nummer is 816652429.

Folder voorkant nalaten

Folder: Nalaten aan Longkanker Nederland

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland wil haar achterban kunnen blijven helpen. Nu en straks. Iedere vorm van steun helpt daarbij. Ook nalatenschappen.
Lees de folder