We streven naar de beste longkankerzorg. Wij vinden het belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt. Via onze projecten werken we aan belangrijke thema's om dit te bereiken. Wij denken bijvoorbeeld mee als zorgrichtlijnen worden vernieuwd. Hierdoor krijgen patiënten betere zorg en begeleiding in het ziekenhuis. Lees meer informatie over onze projecten.

Bevolkingsonderzoek naar longkanker – longkankerscreening

Om een bevolkingsonderzoek aan te kunnen vragen, is er een onderzoek nodig waaruit blijkt dat er een methode is die werkt om mensen met longkanker eerder op te sporen. Dit onderzoek, de NELSON studie, is op 29 januari 2020 gepubliceerd in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift. Lees verder ->

Optimalisatie van moleculaire diagnostiek

Als je longkanker hebt wordt een stukje van de tumor onderzocht om te weten welke vorm van longkanker je hebt. Door dit onderzoek weet je arts. Welke behandeling het best bij jouw vorm van longkanker past. Lees verder

Samen beslissen (Best Onco Care)

In Nederland krijgen per jaar ruim 13.000 mensen de diagnose longkanker. Zij komen in korte tijd voor belangrijke beslissingen te staan over diagnostiek, behandeling en/of palliatieve zorg. De keuzes die patiënten samen met zorgverleners en naasten maken, zijn van invloed op het verdere leven van de patiënt en de familie. Lees verder ->

Digitale keuzehulp voor niet-kleincellige longkanker

Op initiatief van de thoraxchirurgen van het Erasmus MC is een digitale keuzehulp voor niet-kleincellige longkanker ontwikkeld. De keuzehulp is bedoeld om patiënten met niet-kleincellige longkanker te helpen bij het begrijpen welke behandelkeuzes er zijn. Het project werd gesteund door alle beroepsverenigingen van artsen die longkanker behandelen. Aan het project werkten chirurgen, radiotherapeuten en longartsen mee. Longkanker Nederland was lid van de werkgroep en heeft gezorgd dat onderdelen werden getest door patiënten. Lees verder ->

Implementatie Waaier Palliatieve Zorg

De informatieve Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie geeft patiënten met longkanker in de palliatieve fase (gevorderd stadium III of stadium IV) en hun naasten, praktische informatie over palliatieve zorg in de eigen regio buiten het ziekenhuis. De waaier is sinds februari 2021 beschikbaar voor long(kanker)afdelingen in alle Nederlandse ziekenhuizen. Lees verder ->

Onderzoek naar patiëntcomfort bij bronchoscopie

In 2017 heeft Longkanker Nederland een onderzoek gedaan onder specialisten en patiënten over het patiëntcomfort bij een bronchoscopie. Van de 300 longartsen werkten 51 mee aan de inventarisatie. Daarnaast hebben 15 patiënten meegedaan. ook in 2021 is de voorlichting over en het aanbieden van een slaapmiddel bij een bronchoscopie nog onvoldoende geregeld. Lees verder ->

Betere fitheid en pijnbestrijding bij longkankeroperatie

Longkanker Nederland werkt mee aan de projecten ERATS en Optrial om te zorgen dat patiënten met longkanker die een operatie krijgen sneller herstellen van de operatie. Lees verder ->

Patiëntenpad longkanker

Hoe ervaren patiënten en naasten de geboden longkankerzorg? Via het project 'het patiëntenpad longkanker' vertellen patiënten en hun naasten (familie) over de longkankerzorg die zij ontvingen. Lees verder->

Informatie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Een op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden. Zij begrijpen de informatie die ze in het ziekenhuis krijgen vaak onvoldoende. Dit kan hun behandeling erg schaden. Laaggeletterdheid tijdig herkennen en hier meer effectief op inspelen, lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Daarom voerden Longkanker Nederland, Pharos en de NFK het project Lage gezondheidsvaardigheden uit. Doel was om zorgprofessionals bewust te maken van de aard en impact van laaggeletterdheid in de zorg en om hen tools aan te reiken om hier beter mee om te gaan. Lees verder ->

Optimale uitvraag PROM’s

Longkanker Nederland zet zich samen met zorgprofessionals in het hele zorgveld in om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van mensen met longkanker te realiseren. Om te weten op welke punten het al goed gaat en waar juist verbeterpunten zijn, is betrouwbare informatie nodig. Dat kan met behulp van de PROM-vragenlijst. Helaas merken we dat de uitvraag van deze PROM’s in de longkankerzorg nog niet goed van de grond komt. Lees verder ->

Hulp bij psychosociale gevolgen van moeilijk eten bij kanker


Wanneer je kanker hebt, kan je minder trek hebben, je smaak kan veranderen, je kunt misselijk zijn. Dit kan zorgen dat eten minder gezellig wordt binnen het gezin en zelfs tot discussies of ruzies kan leiden. Bijvoorbeeld door bezorgdheid. Hoe ga je hiermee om?

IKNL heeft dit onderzocht in gesprek met patiënten en hun gezin en gezorgd voor hulpmiddelen om dit bespreekbaar te maken. Drie patiëntenorganisaties, waaronder Longkanker Nederland, werkten hieraan mee. Lees verder ->

Met jouw hulp kunnen we mensen met longkanker blijven helpen Steun ons en doneer nu!