We streven naar de beste longkankerzorg. Wij vinden het belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt. Via onze projecten werken we aan belangrijke thema's om dit te bereiken. Wij denken bijvoorbeeld mee als zorgrichtlijnen worden vernieuwd. Hierdoor krijgen patiënten betere zorg en begeleiding in het ziekenhuis. Lees meer informatie over onze projecten.

Samen beslissen (Best Onco Care)

In Nederland krijgen per jaar ruim 13.000 mensen de diagnose longkanker. Zij komen in korte tijd voor belangrijke beslissingen te staan over diagnostiek, behandeling en/of palliatieve zorg. De keuzes die patiënten samen met zorgverleners en naasten maken, zijn van invloed op het verdere leven van de patiënt en de familie. Lees verder ->

Patiëntenpad longkanker

Hoe ervaren patiënten en naasten de geboden longkankerzorg? Via het project 'het patiëntenpad longkanker' vertellen patiënten en hun naasten (familie) over de longkankerzorg die zij ontvingen. Lees verder->

Bevolkingsonderzoek naar longkanker – longkankerscreening

Om een bevolkingsonderzoek aan te kunnen vragen, is er een onderzoek nodig waaruit blijkt dat er een methode is die werkt om mensen met longkanker eerder op te sporen. Dit onderzoek, de NELSON studie, heeft lang geduurd en is op 29 januari 2020 gepubliceerd in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift. Lees verder ->

De Stopcoach – app voor stoppen met roken

De Stopcoach (eerder StopAdvisor genoemd) is een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke app die helpt bij het stoppen met roken. Het is een combinatie tussen e-health en face-to- face contact. De app is in Engeland bewezen effectief, ook bij laagopgeleide rokers. Omdat mensen in kwetsbare groepen meer moeite hebben om te stoppen met roken, starten het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Pharos en het Trimbos-instituut een pilot in Nederland. Lees verder ->

Implementatie Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie

De 'Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie' is in 2018 ontwikkeld in de regio Breda tijdens het “Project Nazorg Stadium IV Longkanker” in het Amphia Ziekenhuis. Lees verder ->

Optimale uitvraag PROM’s

Longkanker Nederland zet zich samen met zorgprofessionals in het hele zorgveld in om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van mensen met longkanker te realiseren. Om te weten op welke punten het al goed gaat en waar juist verbeterpunten zijn, is betrouwbare informatie nodig. Dat kan met behulp van de PROM-vragenlijst. Helaas merken we dat de uitvraag van deze PROM’s in de longkankerzorg nog niet goed van de grond komt. Lees verder ->

Informatie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Een op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden. Zij begrijpen de informatie die ze in het ziekenhuis krijgen vaak onvoldoende. Dit kan hun behandeling erg schaden. Laaggeletterdheid tijdig herkennen en hier meer effectief op inspelen, lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Daarom voerden Longkanker Nederland, Pharos en de NFK het project Lage gezondheidsvaardigheden uit. Doel was om zorgprofessionals bewust te maken van de aard en impact van laaggeletterdheid in de zorg en om hen tools aan te reiken om hier beter mee om te gaan. Lees verder ->

Late gevolgen van kanker: ervaringen longkankerpatiënten

NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) deed medio oktober 2017 in samenwerking met al haar kankerpatiëntenorganisaties een onderzoek naar de ‘late gevolgen’ van kanker via Doneerjeervaring.nl. Bijna 3700 (ex-)kankerpatiënten vulden de vragenlijst in, daarvan waren 40 deelnemers longkankerpatiënt. Lees verder ->

Onderzoek naar patiëntcomfort bij bronchoscopie

In 2017 heeft Longkanker Nederland een onderzoek gedaan onder specialisten en patiënten over het patiëntcomfort bij een bronchoscopie. Van de 300 longartsen werkten 51 mee aan de inventarisatie. Daarnaast hebben 15 patiënten meegedaan. Lees verder ->