Longkanker heeft verschillende oorzaken en symptomen.

Wat zijn de oorzaken van longkanker?

Longkanker ontstaat meestal door roken. De ziekte komt ook voor bij mensen die nooit hebben gerookt. Hierbij is longkanker ontstaan door een spontane verandering in de cellen. Meeroken, luchtvervuiling, het inademen van fijnstof of stofdeeltjes met radon of het werken met schadelijke stoffen, kunnen ook longkanker veroorzaken. Door het langdurig inademen van schadelijke stoffen verandert het genetische materiaal van de cellen in de longen. Hierdoor wordt de celdeling verstoord en worden het kwaadaardige kankercellen. Vaak verplaatsen deze kankercellen zich via de lymfeklieren en de bloedbaan naar andere delen van het lichaam. Zo ontstaan uitzaaiingen van longkanker.

Oorzaken

Radon

Na roken is radon de meest voorkomende oorzaak van longkanker wereldwijd gezien. De kans op longkanker bij rokers is 25x hoger door radon vergeleken met mensen die niet roken (bron: Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO). In Nederland krijgen ongeveer 14.000 mensen per jaar longkanker. Het RIVM geeft aan dat ongeveer 100 tot 800 mensen in Nederland longkanker krijgen door radon.

Wat is radon?

Radon is een radioactief gas. Het ontstaat in de bodem (grond en stenen). En in bouwmaterialen die daarvan zijn gemaakt, zoals beton en baksteen. Van daaruit komt radon in de lucht. Het kan ook in gebouwen en woningen komen. Radon kan een woning of gebouw binnenkomen vanuit de bodem (bijvoorbeeld via de kruipruimte). Radon kan ook in de woning komen door bouwmaterialen waarin veel bodembestanddelen zitten.

Radon en thoron RIVM

Bron: RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Radon en longkanker

Radon verandert uit zichzelf in andere radioactieve stoffen. Deze stoffen kunnen gaan vastzitten aan stofdeeltjes in de lucht. Als mensen deze stofdeeltjes inademen, blijven ze in de longen. Ze geven dan straling af. Die straling vergroot de kans om longkanker te krijgen. Roken versterkt het schadelijke effect van radon. Ook het gebruik van een open haard versterkt het schadelijke effect van radon.

Wat kan ik doen aan radon?

Vergeleken met de meeste andere landen is de concentratie radon in Nederland laag. Ook in gebouwen en huizen. Binnen in een gebouw is de concentratie radon hoger dan buiten. Door je huis goed te ventileren, neemt de concentratie af. Lees hier hoe je kunt ventileren.

Meer informatie over radon

Asbest

Er zijn verschillende oorzaken waardoor iemand longkanker kan krijgen. Een van de oorzaken kan zijn dat iemand in aanraking is geweest met asbest. Vaak is dat gebeurd tijdens het werk dat iemand deed. Omdat de werkgever de werknemer hiervoor had moeten beschermen, is er nu een mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming aan te vragen.

Dit is mogelijk door de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB).

Wat kunt u doen?
Laat het altijd aan uw longarts weten als u gewerkt hebt met asbest.

Ga naar de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG), daar vindt u informatie en een paar vragen. Door die vragen te beantwoorden met Ja of Nee weet u of het zinvol kan zijn om u aan te melden.

De procedure
Als uit uw antwoorden blijkt dat het zinvol is om u aan te melden, kunt u dat doen via de website. Na uw aanmelding belt het ISBG u om u te vertellen hoe de aanvraagprocedure werkt.

Meer weten?
Op veel vragen vindt u antwoord op de website. Als u meer wilt weten of heeft u hulp nodig met het aanmelden, dan kunt u ons bellen 088 – 3037330

Voor meer informatie en aanmelding zie www.isbg.nl

Mesothelioom

Ook een andere vorm van kanker die ook door asbest veroorzaakt kan worden is mesothelioom (ook bekend als borstvlieskanker of asbestkanker). Deze vorm van kanker zit meestal in het borstvlies. Hiervoor bestaat al een tegemoetkomingsregeling. Deze wordt uitgevoerd door het Instituut Asbestslachtoffers.

Ook bestaat voor deze vorm van kanker een patiëntenorganisatie Asbestslachtoffer Vereniging Nederland


Wat zijn de symptomen van longkanker?

Mensen met longkanker hebben in het begin van hun ziekte vaak onopvallende klachten, zoals hoesten of vermoeidheid. Oudere mensen denken vaak dat deze klachten passen bij hun leeftijd. Hierdoor komen patiënten vaak (te) laat bij een arts en wordt de diagnose longkanker ook (te) laat gesteld.

De meest voorkomende symptomen bij longkanker zijn:

 • Een hardnekkige prikkelhoest, die langer dan 9 weken aanhoudt.
 • Bloed in het opgehoeste slijm (zonder dat er een aanleiding voor is. Als je bijvoorbeeld steeds je keel schraapt en je keel geïrriteerd raakt, kan er een daardoor een beetje bloed in je slijm zitten).
 • Ontstekingen aan de longen, die maar niet overgaan, ook niet met antibiotica.
 • Meer slijmvorming,
 • Kortademigheid,
 • Heesheid zonder keelpijn,
 • Pijn op de borst,
 • Zwelling van het gezicht of de nek.

Deze symptomen gaan vaak samen met een slechte conditie, waaronder:

 • Vermoeidheid,
 • Gewichtsverlies zonder duidelijke aanleiding,
 • Slechte eetlust.

Deze symptomen zijn vrij algemeen en kunnen ook andere oorzaken hebben. Heft hoeft dus geen longkanker te zijn. Toch is het verstandig om naar de huisarts te gaan als één of meerdere van deze symptomen niet overgaan.

Herken longkanker themasite groter

Een minder bekend mogelijk symptoom zijn 'trommelstokvingers' of 'horlogeglasnagels'. Je kunt hierbij last hebben van opgezwollen vingertoppen, nagels die bol groeien en 'melkglas kleurige nagels',

Als je deze hebt, maak dan een afspraak bij jouw huisarts. Deze 'trommelstokvingers' of 'horlogeglasnagels' kunnen wijzen op een hart- of longziekte. Het kan een symptoom zijn van longkanker.

Trommelstoknagels 3 door Gonzalo M Garcia
Trommelstoknagels 2
Met jouw hulp kunnen we mensen met longkanker blijven helpen Steun ons en doneer nu!