Denk je erover om Longkanker Nederland te steunen door het schenken van geld? Dit kan op twee manieren. Via een éénmalige schenking of een periodieke schenking. Je kunt jouw schenking aftrekken van de inkomstenbelasting omdat Longkanker Nederland een ANBI is. Dit heet 'schenken met belastingvoordeel'.

Bereken jouw belastingvoordeel Vul onze rekenhulp in!

Eenmalige schenking of een gift

Een éénmalige schenking is een schenking die je maar één keer doet. Of een schenking die je elk jaar doet maar dit heb je niet in een overeenkomst vastgelegd. Jouw eénmalige schenking aan Stichting Longkanker Nederland als goed doel, levert belastingvoordeel op via de giftenaftrek.

Let op: Er geldt wel een drempelbedrag en een maximum. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen' en mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen' met een minimum van € 60.

Bereken jouw belastingvoordeel

Bereken met onze handige rekenhulp hoeveel een gift aan Longkanker Nederland jou netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

Hoe schenk ik eenmalig een bedrag aan Longkanker Nederland?

Een eenmalige schenking aan Longkanker Nederland kun je doen door een bedrag over maken op rekeningnummer: NL70 RABO 0347 5641 51 t.n.v. Stichting Longkanker Nederland. Of maak direct je bedrag over met iDEAL via 'Doneer nu'.

Periodieke schenking

Je kunt ook periodiek een bedrag aan Longkanker Nederland schenken. Jouw periodieke schenking moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan ons. Je bepaalt zelf of je jouw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt.
 • Je betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar.
 • Je hebt vastgelegd wanneer jouw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als je overlijdt of als jouw partner overlijdt.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet:

  • Jouw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Longkanker Nederland is een ANBI.
  • Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die je zelf met Longkanker Nederland sluit.
  • Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift.

  Bereken jouw belastingvoordeel

  Bereken met onze handige rekenhulp hoeveel een gift aan Longkanker Nederland jou netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

  Hoe schenk ik periodiek een bedrag aan Longkanker Nederland?

  Dit kan heel makkelijk via het formulier Overeenkomst: Periodieke gift in geld. Vul dit formulier in en stuur deze in een envelop - zonder postzegel - naar:

  Longkanker Nederland
  t.a.v. Ledenadministratie
  Antwoordnummer 53046
  3503 VB Utrecht

  Of mail de ingevulde overeenkomst naar administratie@longkankernederland.nl

  Let op: Na ontvangst vullen wij de rest van de overeenkomst in en sturen jou een kopie terug voor jouw administratie.

  Wat is het RSIN nummer van Longkanker Nederland?

  Stichting Longkanker Nederland, gevestigd te Utrecht, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we donaties kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Longkanker Nederland geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen. Longkanker Nederland kan de donaties en giften dus volledig inzetten voor al haar activiteiten.

  Elke ANBI heeft een RSIN-nummer. Ons RSIN-nummer is 816652429.