Longkanker Nederland werkt samen met de volgende organisaties:

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)


NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Het is de koepelorganisatie van 21 kankerpatiëntenorganisaties, die zich inzet voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Een aantal organisaties richt zich op patiënten met een specifieke vorm van kanker, anderen bijvoorbeeld op een bepaalde doelgroep.

Alle lidorganisaties behartigen de belangen van mensen met kanker en organiseren lotgenotencontact. Daarnaast hebben zij als doel (ex-) patiënten en hun naasten te ondersteunen in het krijgen van de juiste zorg en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Longkanker Nederland is een van de 21 lidorganisaties.

Klik hier voor meer informatie over NFK.

KWF Kankerbestrijding


Longkanker Nederland wordt, net als alle andere organisaties die lid zijn van NFK, onder andere gesubsidieerd door NFK vanuit KWF Kankerbestrijding. Voor deze subsidie zijn voorwaarden opgesteld in een document. Hierin staan alle afspraken en doelstellingen beschreven tussen KWF Kankerbestrijding en de organisaties van NFK.

De doelen van KWF Kankerbestrijding zijn: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Klik hier voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)


Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet. Daarnaast bevordert IKNL samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.

Klik hier voor meer informatie over Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Longkanker magazine

Longkanker magazine is een tijdschrift voor en door zorgverleners die longkanker behandelen. Longkanker Nederland is partner van dit magazine. De medical writers die de redactie uitmaken, worden hierbij ondersteund door een redactieraad met professionals uit het werkveld. Ook Longkanker Nederland doet suggesties voor artikelen en schrijft in elk nummer een column.

Magazine Longkanker is een uitgave van Esculaap Media het verschijnt viermaal per jaar.

Artsen en verpleegkundigen met de specialisatie longkankerbehandeling die geïnteresseerd zijn het te ontvangen, kunnen dit laten weten door hun contactgegevens te mailen naar klantenservice@esculaapmedia.nl. Vermeld hierbij of je het tijdschrift in gedrukte vorm of per mail als PDF wil ontvangen

Longkanker Magazine

Lung Cancer Europe (LuCE)


LuCE is een non-profit koepelorganisatie die mensen met longkanker en hun naasten op Europees niveau vertegenwoordigt. Momenteel vertegenwoordigt LuCE meer dan 20 patiëntenorganisaties en NGO's die samenwerken voor verbeteringen binnen de longkankergemeenschap. Longkanker Nederland is een van deze patiëntenorganisaties.

Klik hier voor meer informatie over LuCE

Global Lung Cancer Coalition (GLCC)


Global Lung Cancer Coalition (GLCC) is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties uit de hele wereld. Door te dienen als de internationale stem van longkankerpatiënten, zet de Global Lung Cancer Coalition zich in om de ziekteresultaten voor iedereen te verbeteren.

De programmatische inspanningen zijn gericht op vier belangrijke gebieden:

  • Longkanker vierkant op de mondiale gezondheidsagenda plaatsen
  • Het stigma van longkanker verminderen bij patiënten, hun families, hun zorgverleners, beleidsmakers en het grote publiek
  • Longkankerpatiënten en hun dierbaren in staat stellen een actievere rol te spelen in hun zorg
  • Verandering teweegbrengen in relevant wet- en regelgevend beleid om de behandeling en zorg voor longkankerpatiënten te optimaliseren

Klik hier voor meer informatie over GLCC

Met jouw hulp kunnen we mensen met longkanker blijven helpen Steun ons en doneer nu!