Nieuws

Begin een goed gesprek

De meeste patiënten vinden het belangrijk om inspraak te hebben in de keuze van een behandeling. Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Dit gebeurt steeds vaker, maar er is nog veel verbetering mogelijk. Soms voelt het ook nog niet genoeg als ‘samen’. Een goed gesprek in de spreekkamer is daarom erg belangrijk.

‘Samen beslissen’

In dit kader besteden de Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten aandacht aan het thema ‘Samen beslissen’. Op de website www.begineengoedgesprek.nl vind je video’s en tips die je kunnen helpen om een beter gesprek te voeren met jouw arts. En om beter samen te beslissen. Longkanker Nederland vindt het belangrijk dat mensen met longkanker mee kunnen beslissen over hun eigen behandeling.

Een goed gesprek

In de spreekkamer komen twee werelden samen: die van de arts en die van de patiënt. Om tot de beste zorg te komen hebben zij elkaar nodig. Patiënten vertellen over hun klachten en hun persoonlijke situatie. Artsen bespreken de medische voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Beiden wegen even zwaar bij het nemen van een goed besluit over een behandeling. Het draait hierbij om goede communicatie. Zo kan een goed gesprek leiden tot een betere kwaliteit van zorg.

Een goed gesprek is belangrijk, omdat op die manier duidelijk wordt welke behandeling het beste bij jou als patiënt past. Persoonlijke situaties kunnen zó verschillen, dat er lang niet altijd een ‘standaardoplossing’ mogelijk is. Uit onderzoek blijkt bovendien dat patiënten meer tevreden zijn, dat er vaker verstandige beslissingen worden genomen, en dat patiënten trouwer zijn aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Behandelingen zijn daardoor efficiënter, wat onnodige zorgkosten kan voorkomen.