Doelgerichte therapie

 

Doelgerichte therapie is een behandeling met tabletten die als doel heeft de kankercellen te doden. Als deze tabletten bij jou werken, kan je langer leven met longkanker. Deze behandeling geeft minder beschadiging aan gezonde cellen dan chemotherapie. Doelgerichte therapie is alleen voor patiënten met een mutatie of translocatie.

In het laboratorium wordt onderzocht of het weefsel van jouw longtumor bepaalde kenmerken (mutatie of translocatie) heeft. Een mutatie of translocatie is een ‘spontane’ verandering in genen. Een mutatie is een verandering in een gen. Een translocatie is een verplaatsing van stukjes binnen een gen. Bij de meeste mutaties of translocaties ontstaat deze niet door roken, zoals bij de meeste vormen van longkanker wel zo is.

Afbeelding Erfelijkheid.nl

Worden deze kenmerken gevonden, dan zal jouw behandelend arts speciale medicijnen voorschrijven. Dit heet doelgerichte therapie. Deze behandeling bestaat uit het slikken van tabletten. Bijwerkingen van deze behandelmethode zijn meestal minder erg dan bij de klassieke chemotherapie. Er kan bijvoorbeeld huiduitslag of diarree ontstaan.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar doelgerichte therapie bij niet-kleincellige longkanker. De verwachting is dat bepaalde vormen van longkanker hierdoor in de toekomst beter te behandelen zijn. De meest gebruikte doelgerichte therapieën op dit moment zijn gericht op de EGFR- en ALK- eiwitten. Vraag naar de werking en bijwerking van deze middelen bij jouw arts.

Doelgerichte therapie voor zeldzame longkankers (die minder dan 5% voorkomen) wordt alleen in expertisecentra gegeven. Voorbeelden van zeldzame longkankers zijn ALK, ROS-1 en BRAF. De expertisecentra zijn UMCG, Radboud UMC,  MUMC, AVL, Amsterdam UMC en Erasmus MC.

Renée over DNA-onderzoek bij longkanker

In deze video vertelt Renée hoe DNA-onderzoek uitwees welke behandeling het meest geschikt is.

 

Welke doelgerichte therapieën zijn er?

mutatie of translocatie geneesmiddel stofnaam merknaam reguliere zorg bij longkanker nog geen reguliere zorg bij longkanker, vraag je arts naar de mogelijkheden
ALK crizotinib Xalkori  
ALK alectinib Alecensa  
ALK ceritinib Zykadia  
ALK brigatinib Alunbrig  
ALK lorlatinib Lorviqua  
BRAF dabrafenib met trametinib Tafinlar met Mekinist  
BRAF encorafenib met binimetinib Braftovi  
EGFR erlotinib Tarceva  
EGFR afatinib Giotrif  
EGFR gefitinib Iressa  
EGFR osimertinib Tagrisso  
EGFR dacomitinib Vizimpro  
HER2 trastuzumab met pertuzumab trastuzumab bestaat onder meerdere merknamen,  de merknaam van pertuzumab is Perjeta  
HER2 afatinib Alecensa  
KRAS binimetinib met palbociclib

Mektovi met Ibrance

 
KRAS trametinib met ponatinib

Mekinist met Iclusig

 
MET crizotinib Xalkori  
MET tepotinib    
NGR1 afatinib Alecensa  
NTRK larotrectinib Vitrakvi  
NTRK entrectinib    
NTRK repotrectinib    
RET pralsetinib    
RET regorafenib Stivarga  
RET cabozantinib Cometriq  
RET alectinib    
RET selpercatinib    
ROS1 crizotinib Xalkori  
ROS1 lorlatinib Lorviqua  
ROS1 repotrectinib    
ROS 1 entrectinib    

 

EGFR
EGFR staat voor Epidermal Growth Factor Receptor. Een EGFR-eiwit zit op de buitenkant van een cel en zorgt voor het doorgeven van een signaal van buiten naar binnen om een cel te laten delen. EGFR is in ieder mens aanwezig, ook in gezonde personen. Soms is EGFR overactief. Dat betekent dat er continu signalen worden doorgegeven van buiten naar binnen. Hierdoor gaat de cel ongeremd delen, waardoor er kanker ontstaat. De overactiviteit kan komen door een verandering in het DNA: een mutatie. Dit is bij ongeveer één op de tien patiënten met niet-kleincellige longkanker in stadium 4 het geval. Longkankercellen met een EGFR-mutatie reageren vaak goed op behandeling met medicijnen die de werking van EGFR blokkeren. Deze medicijnen zijn tabletten. De tabletten worden doelgerichte therapie of TKI (tyrosine-kinase remmers) genoemd.

1e, 2e en 3e generatie medicijnen
Bekende medicijnen die gebruikt worden bij EGFR zijn gefitinib, erlotinib, afatinib, dacomitinib en osimertinib. De medicijnen die het eerst ontwikkeld zijn, noemt men 1e generatie middelen. Die daarna 2e generatie en die daarna 3e generatie.
1e generatie: erlotinib en gefitinib
2e generatie: afatinib en dacomitinib
3e generatie: osimertinib

1e of 2e lijns behandeling
Je kunt de doelgerichte therapie als 1e medicijn krijgen. Dat heet 1e lijns behandeling.

Als je een speciale vorm van de EGFR mutatie, de T790M, krijgt nadat je een behandeling hebt gehad met erlotinib, gefitinib, dacomitinib of afatinib, dan kan je daarna (2e lijns behandeling) osimertinib krijgen.

Meer lezen over EGFR
Lees meer informatie over EGFR en behandeling: De evolutie van de behandeling van EGFR-positieve NSCLC (PDF).

In contact komen met patiënten met EGFR
Wil je in contact komen met andere patiënten met een EGFR mutatie, kijk dan ook eens in onze eigen besloten Facebookgroep of op de pagina van de Amerikaanse groep van EGFR patiënten.

ALK
ALK staat voor Anaplastic Lymphoma Kinase en is een eiwit dat aanwezig is in gezonde cellen. Als je longkanker positief is voor ALK, betekent dit dat het ALK-gen aan een ander gen geplakt zit. Dit wordt een ALK-fusie genoemd en  ook dit is een verandering in het DNA. Door de ALK-fusie ontstaan continue signalen en een ongeremde celdeling, waardoor er kanker ontstaat. ALK is positief bij ongeveer één op de twintig patiënten. Longkankercellen die positief zijn voor ALK reageren vaak goed op behandeling met medicijnen die de werking van ALK blokkeren. Bekende medicijnen die gebruikt worden bij ALK zijn alectinib en crizotinib.

Wil je meer weten, kijk dan ook eens in onze eigen besloten Facebookgroep of op de pagina van de Amerikaanse groep van ALK patiënten.

KRAS
Het KRAS-eiwit zit binnenin een cel en zorgt voor het doorgeven van signalen om een cel te laten delen. KRAS is in ieder mens aanwezig, ook in gezonde personen. Soms zijn KRAS-eiwitten overactief. Hierdoor gaat de cel ongeremd delen waardoor er kanker ontstaat. Ook deze overactiviteit kan komen door een verandering in het DNA, oftewel een mutatie. Dit is bij ongeveer drie op de tien patiënten het geval. Vooralsnog lijkt de beste therapie hiervoor chemotherapie. Chemotherapie zorgt ervoor dat snel delende cellen geremd worden in hun groei of gedood worden. Niet alleen de kankercellen, maar ook gezonde cellen zoals van het haar worden dan geremd, waardoor bijvoorbeeld haaruitval optreedt. Bepaalde soorten chemotherapie worden gecombineerd met een zogenoemde angiogeneseremmer. Dit remt de bloedvatvorming rondom kankercellen. Kankercellen gebruiken deze bloedvaten voor zuurstof en voedingsstoffen. Een angiogeneseremmer kan aanvullend worden gegeven op chemotherapie om de werking van chemotherapie te versterken.

BRAF, HER2, MET, NRG1, NTRK, RET, ROS1
Op alle zeldzame mutaties of translocaties waar een doelgerichte therapie voor is, moet getest worden. Als je zo een zeldzame vorm van longkanker hebt, dan zal verwijzing naar een specifiek centrum nodig zijn. Deze expertisecentra zijn UMCG, MUMC, AVL, Amsterdam UMC en Erasmus MC  Vraag aan jouw arts welke analyses uitgevoerd worden en welke mogelijkheden er eventueel zijn om deel te nemen aan een klinische studie.

Wil je meer over ROS 1 weten, kijk dan ook eens in onze eigen besloten Facebookgroep of op de pagina van de internationale patiëntengroep of op Merels Wereld.

Wil je meer weten over RET? Er is een internationale Facebookgroep.
Wil je meer weten over MET? Er is een internationale groep patiënten die kennis deelt de MET crusaders

Uitleg doelgerichte therapie (video)

Longarts Anthonie van der Wekken van UMC Groningen vertelt in deze video over actuele ontwikkelingen rond doelgerichte behandeling bij mutaties als EGFR, ALK, ROS1 en andere mutaties bij longkanker. De video is opgenomen tijdens de informatiemiddag over mutaties in juni 2019.

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

  1. WEBINAR Meer aandacht voor werk bij kanker

    8 december 16:00 - 17:30
  2. Webinar thymomen

    18 december 16:00 - 17:15

Lotgenoten

Het kan prettig zijn om met lotgenoten contact te hebben. Dit kan in de besloten groepen op Facebook.
Lotgenotencontact

Patiënten en een longarts houden ieder een blog bij.
Bekijk de blogs