Nieuws Nieuwsbericht

Bekijk de video en presentaties van de bijeenkomst over mutaties bij longkanker

Longkanker Nederland hield op 2 mei 2019 in UMC Utrecht een geslaagde themamiddag over mutaties bij longkanker. Longarts Anthonie van der Wekken van UMC Groningen vertelde over actuele ontwikkelingen rond doelgerichte behandeling bij mutaties als EGFR, ALK, ROS1 en andere mutaties bij longkanker. Janneke van der Stap van UMC Utrecht vertelt over haar werk als Verpleegkundig Specialist Longoncologie.

Hieronder staan de PDF-presentaties van Anthonie van der Wekken en Janneke van der Stap. Ook kun je de hele video-presentatie van Anthonie van het Wekken bekijken.

Themabijeenkomsten

Komend najaar organiseren we nog een bijeenkomst over mutaties. Wil je daarbij aanwezig zijn of bij een van de andere themabijeenkomsten? Ga dan naar: www.longkankernederland.nl/agenda en meld je aan.