Projecten

Best Onco Care (Samen beslissen)

In Nederland krijgen per jaar ruim 13.000 mensen de diagnose longkanker. Zij komen in korte tijd voor belangrijke beslissingen te staan over diagnostiek, behandeling en/of palliatieve zorg. De keuzes die patiënten samen met zorgverleners en naasten maken, zijn van invloed op het verdere leven van de patiënt en de familie.

Emoties, (het gevoel van) tijdsdruk, de beschikbaarheid van steeds meer opties, de betrokkenheid van anderen in de keuzes, maken het nemen van weloverwogen keuzes een uitdaging. Gedeelde besluitvorming (GB) kan worden ingezet voor het leveren van maatwerk zodat elke patiënt tot een voor hem of haar passende beslissing kan komen. En het bieden van bedenktijd (time-out) helpt mensen om informatie te kunnen opnemen en de emoties zoals angst en verdriet te reguleren. Zorgverleners en patiënten komen vaak niet op de juiste wijze tot GB.

Om GB en time-out toe te passen in het zorgproces van mensen met longkanker is een project opgestart waarin 2 ziekenhuisteams samen met patiëntvertegenwoordigers en experts aan de slag gaan met implementatie. Er wordt feedback verzameld over hoe de huidige situatie is en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn. Dit vormt het uitgangspunt voor training en voor het herinrichten van het zorgpad voor deze patiëntgroepen. Er worden tools ter ondersteuning van GB en time-out aangeboden, zoals keuzehulpen en consultkaarten. Er worden geluidsopnames gemaakt van de gesprekken tussen de arts/verpleegkundige en de patiënt. Deze worden met een meetinstrument beoordeeld op hoe goed Samen beslissen wordt toegepast. De leerpunten worden met het longkankerteam besproken. Ook oefenen de zorgverleners uit het longkankerteam met een trainingsacteur om het Samen beslissen nog beter toe te passen in hun gesprekken.

De longoncologie teams van het Meander Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum zijn in 2019 met LN een tweejarig traject aangegaan om Samen beslissen met de patiënt te optimaliseren. In 2020 wordt dit traject genaamd Best Onco Care voortgezet. Het project wordt in samenwerking met NFK uitgevoerd en gefinancierd door Danone.

Doel

Het doel van dit project is om te komen tot de best passende beslissingen voor mensen met longkanker door het toepassen van ‘time-out’, vier essentiële stappen van gedeelde besluitvorming en door ziekenhuizen zelf gekozen verbeteringen. Effecten hiervan in consulten en bij de patiënt worden geëvalueerd.

Downloads

Tweegesprek met Judith Herder Longarts, Meander Amersfoort en Lidia Barberio, directeur Longkanker Nederland -> Project samen beslissen in de Longkankerzorg
Interview met Lidia Barberio voor begineengoedgesprek.nl -> Patiënten willen weten waarvoor zij kiezen