Nieuws Nieuwsbericht

In memoriam Caroline Steenwijk (1955-2020)

Zondag 16 februari 2020 is Caroline Steenwijk in Born overleden. Ze was jarenlang lid van onze Patiëntenadviesraad (PAR) en heeft zich altijd vol overgave ingezet voor mensen met longkanker en hun naasten.

We zijn dankbaar Caroline gekend te hebben. Ze heeft veel voor patiënten met longkanker betekend. Zo was ze ook moderator van de diverse besloten groepen op Facebook. Ze was zeer actief en stond altijd voor iedereen klaar met haar adviezen en lieve woorden.

We zullen haar missen en hopen dat zij een reis naar een mooie plek heeft gemaakt, zoals zij dat zelf zag.

Lidia, Alice, Clarinda en Esther
Longkanker Nederland