Een thymoom is een zeldzame aandoening die meestal in een expertisecentrum wordt behandeld. Kleincellige longkanker wordt in meerdere ziekenhuizen behandeld, waaronder twee expertisecentra. Om als expertisecentrum erkend te worden door de minister van VWS, wordt het centrum beoordeeld door de patiëntenorganisatie. Hiervoor wordt de vragenlijst van de Landelijke Beoordeling Expertisecentra Zeldzame Aandoeningen (ECZA) gebruikt. Wordt u behandeld voor een thymoom of kleincellige longkanker? Doe mee en deel anoniem uw ervaringen door de vragenlijst voor patiënten in te vullen.

Welke expertisecentra worden beoordeeld?

Voor patiënten met een thymoom worden drie expertisecentra beoordeeld: Maastricht UMC+ (MUMC), Erasmus MC en Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Wordt u bij een van deze centra behandeld voor uw thymoom? Vul dan de vragenlijst in.

Voor patiënten met kleincellige longkanker gaat het om deze twee expertisecentra: Maastricht UMC+ (MUMC) en Erasmus MC. Wordt u voor kleincellige longkanker bij een van deze twee centra behandeld? Vul dan de vragenlijst in.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Invullen kan tot donderdag 8 juli 2021. Alvast bedankt voor het invullen!

Hoe wordt een expertisecentrum beoordeeld?

Om als expertisecentrum door de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) erkend te worden - opnieuw of voor het eerst - voeren de bureaus van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de VSOP, in opdracht van VWS, een beoordelingsprocedure uit. De VSOP is de Nederlandse patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen.

Longkanker Nederland is de patiëntenorganisatie voor mensen met longkanker en mensen met een thymoom. Daarom beoordelen wij deze expertisecentra. Hiervoor gebruiken wij de ervaringen van patiënten.Deel via

Lees verder...

  1. 23 juni 2021 Enquête Leven met longkanker: Europese ervaringen. Help mee en vul de enquête in!
    Lees verder
  2. 16 juni 2021 Psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten tot 1 september 2021 volledig vergoed
    Lees verder
  3. 14 juni 2021 Nalaten aan Longkanker Nederland: ook straks kun je het verschil maken
    Lees verder