Ruim een derde van de patiënten met longkanker vindt dat hun bedrijfsarts tekortschiet in de begeleiding. Dit ten opzichte van een kwart van de patiënten met andere vormen van kanker. In hun ogen ontbreekt het de arts aan specifieke kennis over kanker. Dat terwijl de ziekte grote gevolgen heeft voor hun werk. Bij negen op de tien mensen wordt de werksituatie aangepast, zeven op de tien ervaart financiële gevolgen en een op de tien verliest zelfs zijn baan.

Dat blijkt uit het Doneer Je Ervaring-onderzoek van NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) naar de impact van kanker op hun werk, waaraan in totaal 3.500 (ex-)kankerpatiënten en 602 naasten meewerkten. 125 van deze deelnemers zijn patiënten met longkanker, waarvan je in dit artikel de resultaten leest.


Slechts 39 procent van de patiënten met longkanker wordt begeleid door een bedrijfs- of verzekeringsarts. De meeste mensen maken met die arts een persoonlijk plan van aanpak, bespreken medische klachten en combineren van werk en de kanker(-behandeling). Veel patiënten zijn tevreden over de begeleiding van de bedrijfsarts, maar ruim een derde van hen geeft echter aan iets gemist te hebben in de begeleiding. Dit ten opzichte van een kwart van de hele deelnemersgroep aan deze uitvraag. Ze missen vooral kennis en expertise over kanker, de behandeling en de gevolgen ervan. Ze voelen zich onbegrepen en geven de begeleiding van de bedrijfsarts een rapportcijfer 6,4.


Patiënt voelt meerwaarde van bespreken werk met zorgverlener
Uit ons onderzoek blijkt ook dat de ziekte en de behandeling grote gevolgen hebben voor de werksituatie van patiënten. Twee derde van de zorgverleners in het ziekenhuis bespreekt die gevolgen met hun patiënt niet. Hier valt nog veel te winnen. Het onderzoek laat namelijk zien dat wanneer het wél besproken wordt, dit voor ruim de helft van de patiënten met longkanker van meerwaarde is.


Zeven op tien patiënten gaat er financieel op achteruit
Dat de impact op de werksituatie groot is blijkt uit het feit dat bij bijna 90 procent van de patiënten de werksituatie is aangepast. Zo melden vier op de tien mensen zich (gedeeltelijk) ziek, stopt een kwart (tijdelijk) met werken en gaat een kwart (tijdelijk) minder uren werken. Logisch dus dat zeven op de tien mensen aangeven er financieel op achteruit te gaan. Dat is iets meer dan het gemiddelde van alle kankerpatiënten. Daar gaat zes op de tien mensen er financieel op achteruit.


Opvallend is ook dat 7 procent van de patiënten met longkanker ontslagen wordt en dat bij 5 procent hun contract niet wordt verlengd. Dat betekent dat 12% zijn baan verliest vanwege de kanker(behandeling). Een percentage dat zelfs nog iets hoger ligt bij patiënten met longkanker ten opzichte van het algemene cijfer. Dat lijkt een laag percentage, maar dit is onacceptabel hoog. Het is extra vervelend als je naast je zorgen om je gezondheid, ook nog je baan verliest en financiële zorgen krijgt als gevolg van longkanker.Deel via

Lees verder...

  1. 24 april 2019 Innovatie in de zorg: ontwikkelingen en behandelingen van longkanker
    Lees verder
  2. 23 april 2019 Presentaties van 20 Specialisten over gevolgen roken op gehele lichaam
    Lees verder
  3. 20 april 2019 Oproep voor deelname aan onderzoek: partners van mensen met ongeneeslijke kanker gezocht 
    Lees verder