Er loopt een onderzoek naar de informatie en keuzes van de patiënt in de behandeling van niet-kleincellig longkanker. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de informatie over de ziekte en behandeling wordt gegeven op een manier die het prettigst is voor patiënten. Een ander onderdeel is dat de keuze voor (het soort) behandeling zoveel mogelijk in overleg met de patiënt wordt gemaakt.

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in patiëntvoorkeuren in informatievoorziening en gezamenlijke beslisvorming. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen wij de kwaliteit van de patiëntenzorg in de toekomst verbeteren.

Wat wordt er van je verwacht?
Je kunt meedoen door deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Heb je vragen?
Stel jouw vragen aan het onderzoeksteam via drs. S. Abdullah, arts-onderzoeker: s.abdullah@erasmusmc.nlDeel via

Lees verder...

  1. 31 augustus 2020 Stel je vraag voor het webinar op 23 september
    Lees verder
  2. 28 augustus 2020 Janny Rijlaarsdam nieuw lid Patiëntenpanel Longkanker Nederland
    Lees verder
  3. 26 augustus 2020 Dag 10 van 10 wALK positive Challenge, we lopen nog even door!
    Lees verder