UTRECHT – Eén op de vijf naasten van volwassen kankerpatiënten meldt zich noodgedwongen ziek, omdat er voor hen geen passende zorgverlofregeling is. Ook hebben naasten, net als veel ouders van kinderen met kanker, behoefte aan professionele steun bij de combinatie kanker en werk, maar krijgen de meesten dit niet.

Dat blijkt uit het DoneerJe Ervaring-onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker (VOKK) onder naasten van kankerpatiënten naar de impact van kanker op hun werk. De vragenlijst werd ingevuld door 602 naasten van volwassen kankerpatiënten en 420 ouders van kinderen met kanker.

Financiële gevolgen


Twee derde van de ouders geeft aan dat het combineren van werk en zorg voor hun kind financiële gevolgen heeft (gehad). Zo hebben ze meer zorguitgaven en een (tijdelijke) daling van inkomen doordat ze minder uren kunnen werken.


Van de naasten van volwassen kankerpatiënten past driekwart zijn werksituatie aan. Een op de vijf mensen neemt zorgverlof op, net zoveel meldt zich ziek of gaat tijdelijk minder uren werken. Ook zijn zij afhankelijk van hun werkgever of collega’s. "Alles moest voor mijn gevoel van één kant komen. Ik heb al mijn overuren opgemaakt en al mijn onbetaald verlof. Ik kon geen zorgverlof krijgen,” zegt een van de ondervraagden.

Behoefte aan professionele steun


Zowel naasten van kankerpatiënten (36 procent) als ouders van kinderen met kanker (65 procent) hebben behoefte aan professionele steun bij de combinatie kanker en werk. Dit geldt nog sterker voor ouders van kinderen onder de vijf jaar, dan voor ouders met kinderen die ouder zijn. Drie op de tien ouders hebben die steun ook daadwerkelijk gehad. Bij de naasten van volwassen patiënten is dat twee op de tien, meestal van een bedrijfsarts, leidinggevende of psycholoog.


“Het hoge percentage naasten dat zich (tijdelijk) ziek meldt, vinden wij meer dan zorgelijk,” zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK. “Ziek melden lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar de vraag is of dit de beste is. Wij gaan in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken met als doel een beter vangnet te creëren voor naasten van kankerpatiënten. Dit kan onder andere door de zorgverlofregeling anders in te richten.”

Meer informatieDeel via

Lees verder...

  1. 29 april 2019 Animatievideo’s over bronchoscopie nu ook in het Turks, Arabisch en Berbers
    Lees verder
  2. 24 april 2019 Een derde van patiënten met longkanker mist goede begeleiding bedrijfsarts
    Lees verder
  3. 24 april 2019 Innovatie in de zorg: ontwikkelingen en behandelingen van longkanker
    Lees verder