Sinds 1 december 2020 werkt Noortje Koolen als projectmanager voor Longkankernet. Dit is het longkankernetwerk voor de regio Zuidoost-Nederland. Samen met de zorgprofessionals van alle betrokken partners zorgt ze ervoor dat alle patiënten in die regio dezelfde beste longoncologische zorg krijgen. Maar wat houdt dit in? Wat is een longkankernetwerk? En wat heeft de patiënt eraan?

Jullie vormen met andere ziekenhuizen een longkankernetwerk. Wat houdt deze samenwerking in?

Noortje: "De samenwerking binnen het longkankernetwerk richt zich op de behandeling van patiënten met longkanker. Deze samenwerking wordt gebundeld in het ‘Longkankernet’ dat meerdere projecten bevat. Het programma heeft als uitgangspunt: ‘het geven van de allerbeste en innovatieve longoncologische zorg, waar mogelijk dichtbij en rondom de patiënt, en waar nodig op een andere locatie’. De ziekenhuizen binnen Longkankernet werken allemaal vanuit dit uitgangspunt. Hiermee zorgen we voor één manier van werken bij de behandeling. Iedere patiënt krijgt dezelfde hoogstaande kwaliteit van zorg, dichtbij en rondom de patiënt georganiseerd.

Naast de gemeenschappelijke zorg, heeft ieder ziekenhuis zijn eigen specifieke expertises en focusgebied(en). Binnen Longkankernet delen alle ziekenhuizen hun kennis, faciliteiten, innovaties en ontwikkelingen met elkaar. Deze innovaties en ontwikkelingen worden zo ingezet en verder ontwikkeld dat zij maximaal ten dienste staan van patiënten en zorgverleners in het netwerk.

Door samen te werken kunnen we onze kwaliteit, innovatiekracht en doelmatigheid vergroten en ontwikkelen: Dat is in het voordeel van alle patiënten."

Welke ziekenhuizen zijn aangesloten bij jullie longkankernetwerk?

"Longkankernet vindt op dit moment plaats binnen de regio Zuidoost-Nederland. De volgende ziekenhuizen doen al mee: Bernhoven, CWZ, Elkerliek, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein en Radboudumc."

Wanneer kan een ziekenhuis zich aansluiten bij jullie longkankernetwerk?

"Binnen Longkankernet willen we een langdurige, intensieve samenwerking met elkaar vanuit een gezamenlijke visie en gedeelde belangen. Daarnaast vinden wij een hoge kwaliteitsstandaard en de oprechte wil tot samenwerken, noodzakelijke voorwaarden voor het goed functioneren van het netwerk. Alle partijen moeten bereid te zijn om kennis, expertise en faciliteiten te delen. Deelname, delen en volledige transparantie in kwaliteitsregistratie tussen de leden, is een voorwaarde tot deelname aan Longkankernet.

Wat zijn de voordelen voor patiënten die zorg krijgen uit ziekenhuizen die deelnemen aan het longkankernetwerk?

"De meerwaarde voor de patiënt is:

 • Patiënten ontvangen dichtbij huis de best passende longoncologische zorg en hebben snellere toegang tot best passende longoncologische zorg.
 • Op elke plek in het netwerk wordt, door gebruik van gezamenlijk, afgestemde protocollen en longoncologische zorgpaden, dezelfde manier van behandeling gehanteerd.
 • De patiënt kan gebruik maken van een uitgebreid en longoncologisch zorgaanbod van hoge kwaliteit.
 • Overdracht van zorg is naadloos op elkaar afgestemd, er worden geen dingen dubbel gedaan.
 • Vrije keuze voor de patiënt voor het ziekenhuis dat het beste past bij de eigen behoeften en het eigen longoncologische zorgnetwerk. Meestal is dat binnen het eigen ziekenhuis.
 • Longoncologische zorg voldoet aan de meest recente wetenschappelijke en professionele inzichten.
 • Nieuwe inzichten en innovaties worden snel gedeeld en zijn direct beschikbaar voor de patiënt."

Hoe kunnen patiënten informatie vinden over jullie longkankernetwerk?

"Op dit moment werken we hard aan informatie voor patiënten. Algemene informatie over Longkankernet is te vinden op deze website.

Wat zijn punten waaraan jullie de komende jaren binnen jullie netwerk gaan werken?

"Longkankernet wil vernieuwend zijn in de diagnostiek en zorg voor patiënten met longkanker. Longkankernet doet dat door het verrichten van onderzoek, het vernieuwen van de werkwijze en het overdragen van kennis en kunde. Dit doet Longkankernet in nauwe afstemming met de patiënten en hun familie en met de zorgprofessionals onderling. Door de gezamenlijke aanpak bereiken we meer.

De innovatieagenda (verbetering en vernieuwing) bestaat voor de komende periode uit de volgende onderwerpen:

 • Gezamenlijke kwaliteitsregistratie
 • Immunotherapie in het netwerk en thuisbehandeling
 • Research in het netwerk
 • Patiënteninformatie
 • Communicatie: opstellen en uitwerking geven aan een PR-plan voor Longkankernet
 • E-health
 • Borging voor samenwerking pathologie en apotheek
 • Borging voor samenwerking in eerste lijn in het netwerk met aandacht voor o.a. palliatieve zorg
 • Educatie voor professionals/gezamenlijke scholingsprogramma’s
 • Patiënten Adviesraad (PAR) voor netwerk; bouwen aan patiëntparticipatie
 • Het door ontwikkelen van de innovatieagenda van het Longkankernet."

Denken jullie dat er in de toekomst nog ziekenhuizen zullen bestaan die niet bij een netwerk zijn aangesloten voor het bieden van longkankerzorg?

"Wij denken dat de meeste ziekenhuizen in de toekomst aangesloten zullen zijn bij een netwerk of een samenwerkingsverband om de beste longkankerzorg te kunnen bieden aan patiënten."

Wil je zelf nog iets vertellen over het netwerk dat we niet gevraagd hebben?

"Het opzetten van een zorgnetwerk alleen is onvoldoende. We zorgen ook dat iedere medewerker zich veilig voelt om een ander ergens op aan te spreken en om hulp te vragen. Ook het blijven verbeteren is noodzakelijk. En we blijven ook altijd vernieuwen! De diagnostiek en behandeling van de ziekte longkanker verandert enorm snel. Door het gebruik van een jaarlijkse innovatiekalender hopen we ook dit te kunnen borgen in het netwerk. En dat hele proces kan zich alleen ontwikkelen door professioneel management, want zorgprofessionals en patiënten kunnen dat echt niet alleen. We hebben er vertrouwen in dat we alle ingrediënten voor succes hebben, maar we moeten het natuurlijk nog wel “even” bewijzen."

Noortje is projectmanager voor Longkankernet. Haar functie is dankzij alle partners mogelijk gemaakt. Samen met de zorgprofessionals van alle betrokken partners werkt ze eraan om de longoncologische zorg verder te innoveren. Noortje richt zich op de algemene processen binnen het netwerk en het implementeren en blijven ontwikkelen van de innovatieagenda.

Noortje Koolen web

Noortje KoolenDeel via

Lees verder...

 1. 7 januari 2021 Tienduizenden mensen met een longziekte overwegen verhuizing vanwege vieze lucht
  Lees verder
 2. 6 januari 2021 Onderzoek: effect van immuuntherapie vóór de operatie bij vroeg stadium longkanker
  Lees verder
 3. 5 januari 2021 Oproep voor deelname aan onderzoek: Heb jij last van pijnlijke neuropathie na chemotherapie?
  Lees verder