De pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd tot 1 september 2021. Dit betekent dat meer mensen met kanker gebruik kunnen maken van deze zorg en verwijzers ((huis)artsen, bedrijfsartsen, POH-GGZ (via de huisarts) en verpleegkundige specialisten) mensen met kanker met een vermoeden op een aanpassingsstoornis anderhalf jaar langer kunnen verwijzen voor een behandeling in het kader van de pilot.

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en impact op relaties. Als de problemen ernstig zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. Psychologische hulp is dan zinvol, ook om het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen.

Lees verder op de website van IKNL-->

Bron: IKNL.nlDeel via

Lees verder...

  1. 10 december 2019 Helft kankerpatiënten staat niet stil bij keuze ziekenhuis
    Lees verder
  2. 6 december 2019 Caroline Steenwijk (64): ‘Vol overgave genieten van de tijd die me nog rest’
    Lees verder
  3. 3 december 2019 De ongeneeslijke zieke Mirjam (44) heeft erover nagedacht en wil niet gereanimeerd worden
    Lees verder