De coronacrisis heeft gevolgen voor de gehele samenleving. Om goed zicht te krijgen op hoe mensen met kanker deze situatie ervaren heeft NFK samen met de medisch specialisten een online peiling gestart waarmee ervaringen zijn opgehaald over de gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten.

Het onderzoek

Samen met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties en op verzoek van medisch specialisten is de digitale vragenlijst ‘Gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten, wat is jouw ervaring?’ opgesteld. Omdat de druk op de ziekenhuizen door het coronavirus voorlopig nog hoog zal blijven, is het belangrijk dat er nu al wordt nagedacht over de vraag: hoe kunnen we nu en in de nabije toekomst zorgen dat de zorg voor mensen met kanker zo goed mogelijk doorgaat? Medisch specialisten zijn hier al mee bezig en hebben NFK gevraagd om in kaart te brengen hoe kankerpatiënten de gevolgen van de coronacrisis ervaren.

5302 (ex-)kankerpatiënten hebben de vragenlijst ingevuld. De vragenlijst is in april 2020 landelijk verspreid via doneerjeervaring.nl, onder de achterban van de patiëntenorganisaties en partnerorganisaties en via sociale media. Enkele ziekenhuizen hebben actief respondenten geworven voor de vragenlijst. De vragenlijst kon gedurende drie weken anoniem door mensen die kanker hebben (gehad) worden ingevuld. De invulduur was ongeveer 10 minuten.

Vraagstelling

De volgende vragen stonden centraal in deze peiling:

 • Hebben kankerpatiënten contact gehad met het ziekenhuis over de gevolgen van de coronacrisis voor de behandeling of nacontrole van hun kanker?
 • Heeft de coronacrisis gevolgen voor de behandeling of nacontrole? Bijvoorbeeld het verplaatsen of aanpassen van een afspraak, het stopzetten van de behandeling of het uitstellen van een nacontrole?
 • Wie nam het initiatief voor het aanpassen, verplaatsen, uitstellen of stopzetten? Het ziekenhuis of de patiënt?
 • In hoeverre zijn kankerpatiënten bezorgd over de gevolgen van de coronacrisis voor hun behandeling of nacontrole?
 • Heeft de coronacrisis invloed op hoe snel een kankerpatiënt zelf contact opneemt met het ziekenhuis?
 • In hoeverre maken kankerpatiënten zich zorgen om zelf het coronavirus te krijgen?

Conclusie

Hieronder vind je een korte conclusie van het onderzoek. In de factsheet vind je de belangrijkste en meest opvallende cijfers. Meer cijfers en achtergrondinformatie vind je in de volledige rapportage.


 • De helft van de mensen met kanker heeft contact gehad met hun ziekenhuis over de gevolgen van de coronacrisis voor de behandeling of nacontrole van hun vorm van kanker. 2 op de 10 kankerpatiënten neemt door de coronacrisis minder snel zelf contact op met het ziekenhuis dan zij normaal zouden doen.
 • 1 op de 3 mensen met kanker ervaart gevolgen van de coronacrisis voor de behandeling of nacontrole van hun vorm van kanker. Deze gevolgen verschillen per behandelfase. Van de mensen die nog moeten starten met behandeling, is de behandeling bij 1 op de 6 uitgesteld. Bij mensen die op dit moment in behandeling zijn is dit bij 1 op de 8 het geval. Vooral de behandelingen immunotherapie, chemotherapie en doelgerichte therapie worden uitgesteld. De helft van de mensen bij wie de behandeling is uitgesteld maakt zich hier (veel) zorgen over. Het meest genoemde gevolg van de coronacrisis is een wijziging van een afspraak in het ziekenhuis. Bij mensen die op dit moment behandeld worden of bij wie de behandeling al is afgerond, is bij de helft de afspraak omgezet naar een telefonische of digitale afspraak. Bij de mensen die nog moeten starten met de behandeling, is dit bij 4 op de 10 het geval.
 • Een kwart van de kankerpatiënten die (nog) geen gevolgen ervaart, maakt zich (veel) zorgen dat de coronacrisis gevolgen zal hebben voor de behandeling of nacontrole van hun vorm van kanker.
 • Tot slot maakt bijna 5 op de 10 kankerpatiënten zich (veel) zorgen om zelf het coronavirus te krijgen.

Downloads

Bron: NFKDeel via

Lees verder...

 1. 30 april 2020 Wat betekent het coronavirus voor je kankerbehandeling?
  Lees verder
 2. 28 april 2020 Ondernemer John Franke heeft longkanker en wil geld inzamelen voor vroege opsporing van longkanker
  Lees verder
 3. 24 april 2020 Niels Harthoorn nieuw lid Patiëntenpanel Longkanker Nederland
  Lees verder