Net zoals de Europese vereniging van medische oncologie (ESMO) pleit NFK ervoor dat mensen die minder dan vijf jaar geleden de diagnose kanker kregen, prioriteit krijgen in het vaccinatieprogramma.

Risico’s van COVID-19 bij mensen met kanker

Alhoewel er nog beperkte onderzoeksdata beschikbaar zijn, lijken de beschikbare data erop te wijzen dat kankerpatiënten een verhoogde kans hebben op een slechter verloop van COVID-19 dan de algemene bevolking. Zowel Europese als Amerikaanse oncologen vinden dit aanleiding dat kankerpatiënten prioriteit moeten krijgen in het vaccinatieprogramma. Hierbij worden mensen bedoeld die kanker hebben en de mensen die in de controlefase zitten na afronding van een behandeling.

Twee derde kankerpatiënten wil gevaccineerd worden

Uit de Doneer Je Ervaring-peiling van NFK “Kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving: wat is jouw ervaring?”, bleek dat mensen met kanker zelf ook de urgentie voor vaccinatie voelen. Twee derde van de kankerpatiënten gaf aan gevaccineerd te willen worden tegen corona. Ruim de helft van hen wil dat graag met voorrang. Van de kankerpatiënten die niet meer beter worden, geeft ruim 7 op de 10 aan gevaccineerd te willen worden, waarvan zelfs twee derde graag met voorrang.

Veel zorgen over coronabesmetting

De angst voor een coronabesmetting is groot onder kankerpatiënten en de eerste onderzoekscijfers laten zien dat deze angst mogelijk terecht is. In de Doneer Je Ervaring-peiling “Gevolgen van de coronacrisis voor kanker: wat is jouw ervaring?” gaf meer dan de helft van de kankerpatiënten aan dat ze zich (veel) zorgen maken om het virus te krijgen.

Kunnen kankerpatiënten wel gevaccineerd worden tegen corona?

Er zijn twee belangrijke vragen onder kankerpatiënten:

 1. Heeft het coronavaccin negatieve gevolgen voor mijn ziekte en/of mijn behandeling?
 2. Werkt het coronavaccin wel bij kankerpatiënten?

1. Heeft het coronavaccin negatieve gevolgen voor de ziekte kanker en/of de kankerbehandeling?
Op dit moment zijn nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar over de effecten van de corona vaccins op kanker en/of de effectiviteit van de kankerbehandeling. Gezien de soort van de vaccins lijkt er op dit moment geen reden tot zorg. Voor mensen met solide vormen van kanker lijkt er geen reden dat het vaccin een negatieve invloed heeft op de ziekte of de behandeling. Voor mensen met bloed- of lymfeklierkanker kan meer maatwerk nodig zijn en moet per patiënt gekeken worden of en wanneer in het behandeltraject vaccinatie mogelijk is. Wij raden kankerpatiënten aan de vaccinatie met hun behandelend arts te bespreken. Verder lijkt het ons belangrijk dat kankerpatiënten na vaccinatie goed worden gemonitord. Dit om te meten of zij voldoende immuunrespons tegen corona opbouwen en om er (helemaal) zeker van te zijn dat de vaccinatie geen ongewenste effecten heeft op kanker en/of de behandeling.

2. Werkt het coronavaccin wel bij kankerpatiënten?
Er wordt aangenomen dat de huidige coronavaccins werken bij mensen met kanker. Alleen voor mensen die nu behandeld worden met chemo- en/of immunotherapie, zijn er nog geen gegevens of er een goede immuunreactie opgewekt wordt tegen het coronavirus. Aanvullend onderzoek moet hier antwoord op geven. Wij vinden het dan ook van groot belang dat dat onderzoek snel start.

Conclusie

 1. Kankerpatiënten verdienen prioriteit in het corona-vaccinatieprogramma.
 2. Het is belangrijk dat kankerpatiënten na vaccinatie worden gemonitord, zowel om te meten of zij voldoende immuunrespons tegen corona opbouwen, als om er zeker van te zijn dat de vaccinatie geen ongewenste effecten heeft op kanker en/of de behandeling.
 3. Het vaccineren van kankerpatiënten moet via een goede (inter-)nationale registratie worden gevolgd (waar nodig in trialverband), zodat de noodzakelijke kennis over coronavaccinatie bij kanker internationaal zo snel mogelijk wordt opgebouwd.


Deel via

Lees verder...

 1. 4 januari 2021 Wanda bedankt!
  Lees verder
 2. 23 december 2020 Beperkte bereikbaarheid rondom de feestdagen
  Lees verder
 3. 15 december 2020 Toekomst kankerzorg: fysieke afspraak blijft belangrijk, videobellen heeft potentie
  Lees verder