Sinds 1 januari 2023 biedt de overheid financiële compensatie voor mensen met een beroepsziekte. De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) geldt onder meer voor mensen met longkanker door asbest.

Hoe werkt de regeling, waar moet je op letten en wordt deze al gebruikt? Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) geeft antwoord.

Hoe kan ik een vergoeding aanvragen?

Heb je de beroepsziekte longkanker door asbest en heeft een longarts de diagnose gesteld? Dan heb je mogelijk recht op de (eenmalige) tegemoetkoming.

Aanmelden kan door vragen te beantwoorden via isbg.nl > kom ik in aanmerking? Als hieruit blijkt dat je in aanmerking komt, komt na de vragen een knop met ‘aanmelden' in beeld.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Hierna volgen er vier stappen.

STAP 1. Lezen, ondertekenen en opsturen van de formulieren

Een medewerker van het ISBG belt je op om je meer te vertellen over de procedure.

Als blijkt dat het doorzetten van de procedure zinvol is, dan ontvang je enkele formulieren om in te vullen.

STAP 2. Onderzoek arbeidsverleden en blootstelling

Daarna volgt een huisbezoek waarbij een medewerker van het ISBG het arbeidsverleden met je doorneemt. Tijdens dat gesprek geef je aan in welke situaties je mogelijk met asbest in aanraking bent gekomen.

Het ISBG vraagt de diagnose en andere noodzakelijke medische informatie op bij de arts(en) voor wie je een medische machtiging hebt afgegeven.

STAP 3. Het oordeel van het deskundigenpanel

Een deskundigenpanel beoordeelt de informatie en oordeelt of er een beroepsziekte is volgens de voorwaarden van de regeling.

STAP 4. Het advies

Tot slot adviseert het ISBG de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over je recht op de tegemoetkoming. Dit doet het op basis van de informatie die je hebt verstrekt en het oordeel van het panel. Het ISBG streeft ernaar om de aanvragers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Meer informatie , over hoe lang het duurt voordat de beslissing er is, vind je hier (de derde vraag).

  Hoeveel procedures zijn al gestart?

  Naast longkanker door asbest zijn ook CSE (‘de schildersziekte’) en allergisch beroepsastma in de regeling opgenomen. Tot aan de peildatum van 25 september 2023 hebben 367 mensen een aanvraag ingediend, waaronder 103 mensen met CSE, 189 mensen met allergisch beroepsastma en 75 mensen met longkanker door asbest. Voor in totaal 78 aanvragers is een besluit genomen over het toekennen van de tegemoetkoming. Voor 147 mensen loopt de aanvraagprocedure momenteel. Het bedrag van de tegemoetkoming is voor 2023 bepaald op € 22.839,-.

  ‘Tegemoetkoming is zeer welkom’

  Inmiddels hebben enkele tientallen mensen de tegemoetkoming ontvangen. Een van hen is Henk de Veen. De 69-jarige oud-bouwvakker en -uitvoerder uit het Drentse Gieten heeft longkanker door asbest.

  Gedurende zijn eerste jaren als timmerman is hij regelmatig met asbest in aanraking gekomen. Tijdens zijn militaire dienstplicht werkt De Veen ook met Chroom-6 houdende verf. Hij hoort van de financiële regeling voor ex-defensiepersoneel, maar denkt daar weinig kans op te maken.

  Uit navraag bij de Sociale Verzekerings bank hoort hij dat er nóg een regeling is, speciaal voor mensen met zijn beroepsziekte. ‘Maar ook in dit geval dacht ik niet in het straatje te passen, want zo gaat het vaak bij mij’, vertelt hij.

  ‘Het ISBG liet weten dat Henk wel kans maakt op vergoeding en zette de procedure in gang. Nadat de huisbezoeker van het ISBG was langs geweest, duurde het een tijdje voordat ik iets hoorde. Ik dacht: zie je wel, dat wordt niks. Totdat ik werd gebeld met het bericht dat de aanvraag was goedgekeurd. Uiteraard ben ik daar erg blij mee!’

  De Veen vindt het goed dat de regeling bestaat. ‘Mensen die met asbest hebben gewerkt, vinden hun oud-werkgevers niet meer zo snel. Het is vaak erg lang geleden. En begin maar eens een juridische zaak. Voor een hoop mensen die lijden aan een beroepsziekte is die stap veel te groot. Ik denk dat de tegemoetkoming voor veel mensen zeer welkom is.’

  Meer weten over de TSB?

  Kijk op www.isbg.nl. Hier kun je met het invullen van de vragenlijst snel zien of je recht hebt op de tegemoetkoming en of het indienen van de aanvraag zinvol is.

  Ook lees je hier de persoonlijke verhalen van mensen die de tegemoetkoming hebben ontvangen. Binnenkort vind je op deze website ook het hele interview met Henk de Veen.

  Voor mensen met asbestose en mesothelioom zijn er speciale regelingen. Daarvoor is er het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

  Asbestose is een stoflongziekte als gevolg van het intensief en langdurig werken met asbest.

  Mesothelioom is een kwaadaardige tumor die meestal in het borstvlies ontstaat en vaak van daaruit groeit naar de organen in de buurt van het borstvlies.

  Mensen die ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest kunnen voor advies en lotgenotencontact terecht bij patiëntenvereniging Asbestslachtoffers Vereniging Nederland.

  Logo ISBG


  Deel via

  Lees verder...

  1. 27 oktober 2023 Kankervrijdag- kankervrij maar nog steeds last van de gevolgen
   Lees verder
  2. 24 oktober 2023 Verder leven met of na kanker, hoe is dat voor jou?
   Lees verder
  3. 23 oktober 2023 Kom je ook? 4 november Jaarbijeenkomst Longkanker Nederland in het Meander Medisch Centrum
   Lees verder