Over ons

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en iedereen die dicht bij ze staat. We streven naar de beste longkankerzorg. Wij vinden het belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt. We geven informatie over de ziekte longkanker en brengen lotgenoten in contact met elkaar. Ook adviseren we organisaties door ervaringen van patiënten in te brengen bij onderzoeken naar longkankerzorg. We komen op voor patiënten door bijvoorbeeld de overheid te adviseren over het beschikbaar stellen van dure medicijnen. Door samen te werken met andere organisaties staan we sterker en kunnen we bovenstaande doelen waarmaken. Wij werken vanuit drie kerntaken: informatie bieden, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Longkanker Nederland is de professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die met longkanker te maken heeft: de patiënt, naasten en nabestaanden. Bij Longkanker Nederland kun je terecht voor al jouw vragen. Wij luisteren naar je, bieden steun en geven informatie en advies. Ook brengen we je in contact met mensen zoals jij zodat je (online) ervaringen kunt delen.

Wat doet Longkanker Nederland?

Lees verder–>

Wie zijn we?

Longkanker Nederland heeft een landelijk bureau, gevestigd in Utrecht, waar vier betaalde medewerkers werken. Het bestuur bestaat uit drie mensen. Daarnaast hebben we twee adviesraden: een Patiëntenpanel en een Specialistenpanel. Het Patiëntenpanel denkt mee vanuit hun ervaring als patiënt. De specialisten controleren o.a. medische informatie die wij op de website plaatsen, beantwoorden vragen uit de Rubriek Vraag het de arts. Verder worden we ondersteund door onze vrijwilligers.

Samenwerkingspartners

Longkanker Nederland werkt samen met de volgende organisaties:

  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • KWF Kankerbestrijding
  • Long Alliantie Nederland (LAN)
  • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
  • Alliantie Nederland Rookvrij (ANR)

Lees verder–>

Hoe wordt Longkanker Nederland betaald?

Longkanker Nederland is een patiëntenorganisatie die opkomt voor iedereen die te maken heeft met longkanker. Wij krijgen subsidie van KWF kankerbestrijding en het Ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast maken verschillende farmaceutische bedrijven een aantal van onze projecten mogelijk. Om ons werk te kunnen blijven doen voor patiënten met longkanker en hun naasten, zijn we ook afhankelijk van donaties.

Lees verder–>